Chứng Nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

0
SHARES
176
VIEWS

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay thế giới trở nên nhỏ lại và cơ hội kinh doanh toàn cầu trở nên rộng hơn. Các tổ chức không thể dựa vào sự may rủi và hy vọng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. Thay vào đó, họ phải thiết lập một cách tiếp cận nhất quán và có kế hoạch để quản lý chất lượng. Với hơn một triệu tổ chức được chứng nhận trên toàn thế giới, ISO 9001 vẫn là tiêu chuẩn nổi tiếng nhất thế giới, cung cấp cho các tổ chức phương pháp tiếp cận có cấu trúc để quản lý chất lượng và giúp họ luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng và nếu có thể, vượt quá yêu cầu của khách hàng.


ISO 9000 LÀ GÌ ?

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, đồng thời giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản sau:

 • ISO 9000:2015 “Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng”
 • ISO 9001:2015 “Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu
 • ISO 9002:2016 “Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015”
 • ISO 9004:2009 “Quản lý tổ chức để thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng
 • ISO 14001:2011 “Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

Các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn iso 9001

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành tiêu chuẩn ISO 9001 lần đầu tiên vào năm 1987. Cho tới nay ISO 9001 đã qua các kì sửa đổi, bổ sung vào các năm 1994, 2000, 2008 và cuối cùng là năm 2015 với phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phiên bản mới nhấn mạnh cách tiếp cận quá trình kết hợp chu trình PDCA tư duy quản lý rủi ro, liên kết chặt chẽ với định hướng và chiến lược của tổ chức/doanh nghiệp.

Nhằm đưa ra tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và đặc thù của một số ngành, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và một số hiệp hội chuyên ngành đã ban hành một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho một số chuyên nghành như sau:

 • ISO/TS 16949 – Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành ô tô và phụ tùng liên quan;
 • ISO 13485 – Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành trang thiết bị y tế;
 • ISO/TS 29001 – Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí;
 • TL 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành viễn thông,
 • AS 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng ngành chuyển hàng không vũ trụ.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.


TẠI SAO ISO 9001 LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ?

Kể từ khi được công bố lần đầu tiên, bộ tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành hệ thống quản lý được công nhận và sử dụng rộng rãi nhất. Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 cho phép các tổ chức đảm bảo thành công trong dài hạn. Ngoài ra, hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận cung cấp sự đảm bảo bổ sung cho khách hàng và đối tác kinh doanh, điều này giúp cải thiện hơn nữa hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Mặc dù ISO 9001 đặt ra các yêu cầu tối thiểu phải được đáp ứng, nó vẫn cho phép các tổ chức điều chỉnh QMS theo nhu cầu của họ. Do đó, các tổ chức nên xác định bối cảnh tổng thể của mình để xác định các vấn đề, khó khăn và cơ hội cụ thể cho bối cảnh của họ. Ngoài ra, họ phải đặt ra các mục tiêu và thiết lập các quá trình góp phần vào việc đạt được các mục tiêu đó.

Một tính năng khác biệt của hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 là nó đặt khách hàng lên hàng đầu. “Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vượt quá mong đợi của họ” được khắc sâu trong các nguyên tắc quản lý chất lượng và liên tục được bao hàm trên các yêu cầu nêu trong các điều từ 4 đến 10 của tiêu chuẩn. Do đó, các tổ chức triển khai và thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 sẽ duy trì sự tập trung vào khách hàng của họ bằng cách liên tục xác định nhu cầu và yêu cầu của họ, thu thập phản hồi từ họ và liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của họ. Sự tập trung vào sự hài lòng của khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng đã cho phép tiêu chuẩn ISO 9001 đạt được trạng thái bước ngoặt.

Giống như hầu hết các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý, ISO 9001 được cấu trúc theo Cấu trúc Cấp cao (HLS) và có chung các thuật ngữ và định nghĩa cốt lõi. Sự liên kết này cho phép tích hợp dễ dàng hơn với các hệ thống quản lý khác dựa trên các tiêu chuẩn như ISO 14001, ISO / IEC 20000-1, ISO / IEC 27001, ISO 22301, v.v. Ngoài việc đảm bảo tính nhất quán và giảm chi phí, việc tích hợp một số hệ thống quản lý có thể cải thiện khả năng của tổ chức để giải quyết thành công các cam kết khác của tổ chức.


LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất cung cấp sản phẩm/dịch vụ với chất lượng thỏa mãn các yêu cầu và mong đợi của khách hàng một cách ổn định. Những tổ chức/doanh nghiệp thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2015 có thể đạt được các lợi ích sau đây:

 • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;
 • Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;
 • Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức,
 • Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;
 • Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;
 • Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
 • Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp…

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 9001:2015

Quá trình triển khai ISO 9001:2015 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng. Để xây dựng thành công Hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức cân triển khai theo trình tự 6 bước cơ bản sau đây:

Các bước để doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 9001:2015

1. Giai đoạn chuẩn bị

 • Xác định mục đích, phạm vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng,
 • Lập Ban chỉ đạo dự án ISO 9000 hoặc phân công nhóm thực hiện dự án (đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ);
 • Bổ nhiệm/phân công Đại diện Lãnh đạo về chất lượng và thu ký/cán bộ thường trực (khi cần thiết);
 • Tổ chức đào tạo nhận thức chung về ISO 9000 và phương pháp xây dựng hệ thống văn bản;
 • Đánh giá thực trạng,
 • Lập kế hoạch thực hiện,

2, Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

 • Thiết lập các quy trình để chuẩn hóa cách thức thực hiện, soát các quá trình trong hệ thống,
 • Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm:
 1. Chính sách, mục tiêu chất lượng,
 2. Số tay chất lượng.
 3. Các quy trình kèm theo các mẫu, biểu mẫu và hướng dẫn khi cần thiết

3, Triển Khai áp dụng

 • Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy trình, tài liệu,
 • Triển khai, giám sát việc áp dụng tại các đơn vị, bộ phận;
 • Xem xét và cải tiến các quy trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm Soát Công việc một cách thuận tiện, hiệu quả.

4. kiểm tra, đánh giá nội bộ

 • Tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ;
 • Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ;
 • Khắc phục, cải tiến hệ thống sau đánh giá:
 • Xem xét của lãnh đạo về chất lượng,

5. Đăng ký chứng nhận

 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận;
 • Đánh giá thử trước chứng nhận (nếu có nhu cầu và khi cần thiết);
 • Chuẩn bị đánh giá chứng nhận;
 • Đánh giá chứng nhận và khắc phục sau đánh giá;
 • Tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001.

Chứng chỉ ISO 9001:2015 có hiệu lực trong bao lâu ?

Tìm hiểu chi phí chứng nhận ISO 9001

Có thể nói số lượng các doanh nghiệp/ tổ chức đạt được giấy chứng nhận  ISO 9001:2015 ngày càng nhiều. Việc này mang lại ưu thế chủ động, sự tự tin cho bản thân doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, dịch vụ họ làm ra đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quản lý tiên tiến quốc tế. Để được chứng nhận ISO 9001:2015 bạn có thể liên hệ diendaniso.com để được hỗ trợ chuyên nghiệp nhất.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!