Thẻ: may mặc

Việt Nam thành nhà xuất khẩu may mặc lớn thứ hai thế giới. Với kết quả này, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc và vượt Bangladesh về bán hàng may mặc trên toàn cầu. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh nhờ thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn.

error: Content is protected !!