Tiêu Chuẩn RBA-EICC : Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm

0
SHARES
972
VIEWS

Bộ quy tắc RBA (Responsible Business Alliance) của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm tạo ra giúp cải thiện trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là phiên bản mới nhất được thay thế cho Bộ quy tắc EICC – của Liên minh các công ty điện tử (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC).

Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm là liên minh công nghiệp lớn nhất thế giới dành riêng cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

EICC LÀ GÌ ? RBA LÀ GÌ ?

EICC là gì?

EICC được viết tắt của cụm từ (The Electronic Industry Citizenship Coalition). Đây là liên minh các công ty điện tử hàng đầu trên thế giới với mục đích phát triển và nâng cao việc tuân thủ các trách nhiệm xã hội, đạo đức, môi trường đối với chuỗi cung ứng điện tử trên toàn thế giới. Bộ quy tắc EICC này có bao gồm các yêu cầu chính như: nguồn nhân lực, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, môi trường, hệ thống quản lý, đạo đức.

Đây là bộ quy tắc đầu tiên của RBA hiện nay. Với mục đích giúp các Doanh Nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn thì đến năm 2017 EICC đã được đổi thành RBA.

RBA là gì?

RBA được tắt từ Responsible Business Alliance – Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm, trước đây là EICC. Quy tắc ứng xử RBA đưa ra các tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo rằng:

 • Điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử.
 • Người lao động được đối xử tôn trọng và nhân phẩm.
 • Quy trình sản xuất có trách nhiệm với môi trường.
 • Việc tuân thủ các nguyên tắc này hứa hẹn cho các công ty một lợi thế khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Bộ tiêu chuẩn RBA được coi là một phần của ngành điện tử và trong phạm vi của Bộ Quy tắc này là tất cả các tổ chức thực hiện việc thiết kế, tiếp thị và sản xuất hàng hóa cũng như dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Bộ Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN EICC-RBA

 • Công ty sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử.
 • Công ty thuộc lĩnh vực ô tô.
 • Công ty sản xuất đồ chơi.
 • Công ty thiết bị viễn thông.
 • Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu cho các công ty sản xuất điện tử.
 • Đơn vị phân phối, bán lẻ thiết bị điện tử.
 • Và các ngành công nghiệp trong đó điện tử là thành phần quan trọng.

Để thông qua Bộ Quy Tắc RBA và trở thành một bên tham gia (“Bên Tham Gia”), doanh nghiệp cần xác nhận việc ủng hộ thực hiện Bộ Quy Tắc RBA và tích cực theo đuổi việc tuân thủ Bộ Quy Tắc RBA và các tiêu chuẩn thiết lập trong Quy Tắc phù hợp với một hệ thống quản lý tại đây.

Bộ tiêu chuẩn RBA hoàn toàn Phù hợp với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Quyền Kinh Doanh và Con Người của Liên Hiệp Quốc, các quy định trong Bộ Quy Tắc RBA được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế chính yếu bao gồm Tuyên Bố Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Các Quyền Tại Nơi Làm Việc của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) và Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Bộ Quy Tắc RBA cam kết lấy ý kiến đóng góp thường xuyên từ các bên liên quan trong quá trình tiếp tục phát triển và thực hiện các Quy Tắc Ứng Xử của RBA.

Ngày nay, RBA và các Sáng kiến ​​về Khoáng sản, Lao động và Nhà máy có trách nhiệm của nó có hơn 400 thành viên với tổng doanh thu hàng năm hơn 7,7 nghìn tỷ USD, sử dụng trực tiếp hơn 21,5 triệu người, với các sản phẩm được sản xuất tại hơn 120 quốc gia. Ngoài các thành viên RBA, hàng nghìn công ty là nhà cung cấp Cấp 1 cho các thành viên đó được yêu cầu thực hiện Quy tắc Ứng xử RBA Hơn 3,5 triệu người từ hơn 120 quốc gia đóng góp vào việc sản xuất các sản phẩm của các thành viên RBA.

5 PHẦN TRONG QUY TẮC CỦA RBA

 • Phần A, B và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn về Lao động, Y tế và An toàn và Môi trường;
 • Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh;
 • Phần E vạch ra các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy Tắc này.

Nôi dung của bộ quy tắc ứng xử RBA bao gồm:

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Tự Do Lựa Chọn Việc Làm
 2. Người Lao Động Trẻ Tuổi
 3. Giờ Làm Việc
 4. Tiền Lương và Phúc Lợi
 5. Đối Xử Nhân Đạo
 6. Không Phân Biệt Đối Xử
 7. Tự Do Lập Hội

SỨC KHỎE và AN TOÀN

 1. An Toàn Lao Động
 2. Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp
 3. Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp
 4. Vệ Sinh Công Nghiệp
 5. Công Việc Đòi Hỏi Thể Chất
 6. Bảo Vệ Máy Móc
 7. Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở
 8. Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

MÔI TRƯỜNG

 1. Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường
 2. Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên
 3. Các Chất Độc Hại
 4. Chất Thải Rắn
 5. Phát Thải Ra Không Khí
 6. Hạn Chế Vật Liệu
 7. Quản Lý Nước
 8. Tiêu Thụ Năng Lượng và Phát Thải Khí Nhà Kính

ĐẠO ĐỨC

 1. Liêm Chính Trong Kinh Doanh
 2. Lợi Thế Không Chính Đáng
 3. Công Bố Thông Tin
 4. Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ
 5. Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng
 6. Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa
 7. Tìm Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm
 8. Quyền Riêng Tư

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 1. Cam Kết Của Công Ty
 2. Trách Nhiệm Và Trách Nhiệm Giải Trình Của Ban Quản Lý
 3. Yêu Cầu Pháp Lý và Của Khách Hàng
 4. Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro
 5. Mục Tiêu Cải Thiện
 6. Đào Tạo
 7. Trao Đổi Thông Tin
 8. Phản Hồi, Tham Gia và Khiếu Nại của Nhân Viên
 9. Kiểm Toán và Đánh Giá
 10. Quy Trình Hành Động Khắc Phục
 11. Tài Liệu và Hồ Sơ
 12. Trách Nhiệm của Nhà Cung Cấp

LỢI ÍCH KHI CÓ CHỨNG NHẬN EICC-RBA

Những lợi ích khi doanh nghiệp của bạn nhận được chứng nhận EICC-RBA có thể được liệt kê bên dưới đây:

 • Quy tắc ứng xử RBA mang lại những lợi ích to lớn cho nhà máy của bạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng và hoàn toàn có thể đo lường được bao gồm tăng năng suất và chất lượng cũng như giảm tỷ lệ luân chuyển công nhân, thương tật và bệnh tật.
 • Nó cũng cho phép các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội. Đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường.
 • Doanh Nghiệp khi tuân thủ EICC-RBA chứng minh doanh nghiệp rất coi trọng quyền lợi của người lao động, đem lại danh tiếng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn sức khỏe & an toàn cao nhất và các điều kiện công bằng cho người lao động.
 • Tạo niềm tin cho người tiêu dùng và khách hàng, đối tác của doanh nghiệp.
 • Mở rộng thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh.
 • Nhờ đáp ứng và tuân thủ đúng pháp luật sở tại mà sẽ giúp gảm thiểu rủi ro những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Có thể nói những lợi ích mà tiêu chuẩn RBA mang đến cho Doanh Nghiệp của bạn là rất lớn. Khi doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các yêu cầu trong 5 phần chính bao gồm phần lao động, phần sức khỏe an toàn, phần môi trường, phần đạo đức trong kinh doanh và phần hệ thống quản lý doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được chứng nhận. Và hãy liên hệ với chúng tôi khi có câu hỏi cần được giải đáp, hỗ trợ nhé!

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!