Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Các Yêu Cầu

0
SHARES
2.3k
VIEWS

Từ ngày 15/9/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã cho ban hành chính thức bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008 trước đó. Việc ban hành phiên bản mới này là kết quả của sự nghiên cứu của các chuyên gia từ 95 quốc gia trong hơn 3 năm để đáp ứng với những nhu cầu thời điểm hiện nay.


Tiêu chuẩn mới có tên đầy đủ là ISO 9001:2015Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Diendaniso.com xin đưa ra những thông tin liên quan tới tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Dù có thể chưa đầy đủ, nhưng những kiến thức dưới đây sẽ là nền tảng ban đầu cho Doanh nghiệp muốn xây dựng và đạt được chứng nhận ISO.


TIÊU CHUẨN ISO 9001 – NHỮNG NỘI DUNG QUAN TRỌNG

ISO LÀ GÌ ?

 • ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.
 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1947. Là tổ chức độc lập phi chính phủ có trụ sở Ban thư ký ISO đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến năm 2018 ISO có 161 thành viên quốc gia (national standards bodies)
 • Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.
 • Nhiệm vụ chính của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO là xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này thông thường trở thành luật định thông qua các hiệp định hay các tiêu chuẩn quốc gia. Do đó, tiêu chuẩn do ISO ban hành có hiệu lực áp dụng trên toàn thế giới.

Nguồn từ: www.vi.wikipedia.org


ISO 9001 LÀ GÌ ?

ISO 9001 là một phần của ISO 9000, đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Tính đến năm 2018, phiên bản mới nhất của ISO 9001 là phiên bản ISO 9001:2015. Đây là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO phát triển và ban hành vào 24/9/2015 (phiên bản ban đầu được ban hành năm 1987).

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

lịch sử phát triển của ISO 9001
lịch sử phát triển của ISO 9001
ISO 9001:1987 Quality systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing.

(Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:1994 Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:1996 Quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2000 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2008 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(ĐÃ HẾT HẠN)
ISO 9001:2015 Quality managemeint systems – Requirements

(Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương: TCVN ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng – Các yêu cầu).

(CÒN HIỆU LỰC)

Gia đình ISO 9000 bao gồm:

 • ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
 • ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng– Các yêu cầu.
 • ISO 9004:2009: Hệ thống quản lý chất lượng– Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.
 • ISO 19011:2011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 hiện nay được các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng ngày càng nhiều.


ISO 9001:2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÁC YÊU CẦU 

Như đã đề cập bên trên thì bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu), là phiên bản thứ 5 của tiêu chuẩn ISO 9001 trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987. Từ khi ra đời cho đến nay, ISO 9001:2015 đã trở thành chuẩn mực toàn cầu nhằm đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

So với các phiên bản trước đó thì nhìn chung ISO 9001:2015 có những điểm khác biệt rõ rệt.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của phiên bản ISO 9001:2015 chính là việc tiếp cận tư duy dự trên rủi ro. Chính lối tư duy mới này giúp cho tổ chức của bạn có thể xác định được các nguyên nhân có thể làm các quá trình và hệ thống quả lý của tổ chức bị lệch khỏi kết quả đã được hoạch định. Từ đó tổ chức có thể đưa ra được các kiểm soát phòng ngừa các rủi ro và có cơ hộ cải tiến.

Điểm thay đổi thứ 2 chính là việc thay đổi các nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

 • hướng vào khách hàng;
 • sự lãnh đạo;
 • sự tham gia của mọi người;
 • tiếp cận theo quá trình;
 • cải tiến;
 • quyết định dựa trên bằng chứng;
 • quản lý mối quan hệ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA ISO 9001:2015 

Cấu trúc cấp cao:

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có sử dụng cấu trúc cấp cao HLS (High Level Structure). Hiện nay cấu trúc này đang áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Bao gồm: ISO 9001; ISO 14001: ISO 22000; ISO 45001

Lợi thế của việc sử dụng cấu trúc cấp cao:

1: Có sự thống nhất giữa các thuật ngữ, định nghĩa và cấu trúc có thể sử dụng cho tất cả các tiêu chuẩn.

2: Tất cả các tiêu chuẩn sẽ đồng nhất và có thể dễ dàng tích hợp khi áp dụng thực hiện và chứng nhận.

Tiếp cận theo quá trình:

Tiêu chuẩn này thúc đẩy việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình khi xây dựng, áp dụng và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Các yêu cầu cụ thể được coi là thiết yếu đối với việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình được nêu ở 4.4/

Việc hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau trong một hệ thống sẽ đóng góp cho việc đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả các kết quả dự kiến của tổ chức. Các tiếp cận này giúp tổ chức kiểm soát mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quá trình của hệ thống, do đó kết quả thực hiện tổng thể của tổ chức có thể được nâng cao.

Cách tiếp cận theo quá trình đòi hỏi việc xác định và quản lý một cách hệ thống các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình để đạt được các kết quả dự kiến phù hơpj với định hướng chiến lược và chính sách chất lượng của tổ chức. Việc quản lý các quá trình và tổng thể hệ thống có thể đạt được thông qua việc sử dụng chu trình PDCA với trọng tâm chung là tư duy dựa trên rủi ro nhằm tận dụng các cơ hội và ngăn ngừa kết quả không mong muốn.

Cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

CHU TRÌNH PDCA


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ISO 9001:2015 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống do đó có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …).


NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ISO 9001:2015

Các yêu cầu của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:

1. Phạm vi áp dụng.

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Sự lãnh đạo

6. Hoạch định

7. Hỗ trợ

8. Điều hành

9. Đánh giá kết quả hoạt động

10. Cải tiến.

Nội dung các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng theo iso. Qua đó, Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình để đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO này.

Các Điều khoản 4 đến 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA. Như sau:

Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001

Điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001


LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Sau khi tổ chức/ doanh nghiệp áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ giúp mang lại những lợi ích to lớn cho tổ chức như:

Tăng sức mạnh quản lý:

 • ISO 9001:2015 giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện.
 • Doanh Nghiệp có thể chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về hệ thống chất lượng.
 • Giúp Doanh Nghiệp bạn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường mục tiêu.
 • Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn

Đáp ứng yêu cầu khách hàng:

 • Do tuân thủ các yêu cầu của khách hàng nên có tiềm năng mở rộng cơ hội kinh doanh
 • Tạo dựng uy tín trên thị trường nên có cơ hội có được nhiều khách hàng hơn
 • Nhờ hệ thống ISO 9001:2015 sẽ giúp Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng
 • Tăng cơ hội trúng thầu, khả năng cạnh tranh khi khách hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 9001:2015.
 • Nâng cao uy tín, thương hiệu trong thị trường trong nước và quốc tế.

Gia tăng lợi nhuận:

 • Nhờ hệ thống quản lý hệ thống chất lượng tốt hơn giúp cho hiệu suất công việc được tăng cao sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 • Giam sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận cán bộ nhân viên, giúp doanh nghiệp đảm bảo việc vận hành, ổn định đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.
 • Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận

> TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC YÊU CẦU 

Hy vọng những kiến thức trên đây mà diendaniso.com cung cấp đã giúp bạn hiểu hơn về Hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 !

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!