THD SER: Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của The Home Depot

0
SHARES
339
VIEWS

Là hãng bán lẻ lớn nhất tại mỹ được thành lập từ năm 1978. Công ty The Home Depot chuyên cung cấp các thiết bị xây dựng, thiết bị gia đình nổi tiếng. Công ty có trụ sở tại Atlanta Store Support Center tại Quận Cobb, Georgia (với địa chỉ Atlanta. Và điều hành các cửa hàng ở tất cả 50 bang của Mỹ.

            THD SER : Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và môi trường

Home Depot và các chi nhánh, chi nhánh và công ty con của nó cam kết hoạt động một cách có trách nhiệm. Khi công ty thành lập chi nhánh ở nước ngoài và làm việc với các nhà cung cấp trên khắp thế giới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cam kết chung để duy trì quyền con người và cung cấp môi trường làm việc an toàn tại nơi làm việc là rất quan trọng.

Home Depot hy vọng tất cả các nhà cung cấp của mình tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho Home Depot. Chúng tôi khuyến khích tất cả các nhà cung cấp hoạt động trên các yêu cầu của Home Depot và tiếp tục cải thiện.

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ HOME DEPOT

Home Depot hy vọng tất cả các nhà cung cấp của mình tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho Home Depot. Chúng tôi khuyến khích tất cả các nhà cung cấp hoạt động trên các yêu cầu của Home Depot và tiếp tục cải thiện.

Home Depot yêu cầu tất cả các nhà cung cấp tuân thủ các quy định trên và sẽ thực hiện đánh giá trách nhiệm xã hội và môi trường (SER) hàng năm đối với các nhà máy sản xuất nhãn hiệu được cấp phép hoặc các sản phẩm được cấp bằng sáng chế. Đối với các nhà cung cấp sản xuất các sản phẩm khác, Home Depot sẽ đánh giá các quy trình trách nhiệm xã hội của nhà máy hoặc công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định của Home Depot bên dưới. Nếu nhà máy chưa thiết lập quy trình SER hoặc quy trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Home Depot sẽ làm việc với các nhà cung cấp để giúp họ thiết lập cơ chế giám sát nội bộ để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Home Depot có quyền xem xét bất kỳ nhà cung cấp nào sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Home Depot hy vọng các nhà cung cấp / nhà máy sẽ thông báo bằng văn bản cho Home Depot khi họ thay đổi địa chỉ hoạt động. Ngoài ra, các nhà sản xuất không được chuyển sản phẩm của mình sang nơi khác để sản xuất mà không có sự chấp thuận của bộ phận đảm bảo chất lượng.

           THD SER : Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và môi trường

LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN KHI THAM GIA THD SER

 • Cải thiện quản lý rủi ro tổng thể của chuỗi cung ứng của bạn.
 • giảm thời gian quản lý và theo dõi các nguyên tắc.
 • Tạo ra đánh giá nhà cung cấp cụ thể cho công ty.
 • Duy trì và quản lý thông tin nhà cung cấp tại một địa điểm.
 • Giao tiếp với tất cả các nhà cung cấp bất kể ngôn ngữ.
 • Loại bỏ được các khó khăn về múi giờ thông quan việc sử dụng hệ thống dựa trên web có thể truy cập theo yêu cầu từ bất kì nơi nào trên thế giới.

NỘI DUNG CỦA BỘ QUY TẮC  ỨNG XỬ CỦA HOME DEPOT

 • Quyền kiểm tra đánh giá

Các nhà cung cấp phải cho phép đại diện công ty Home Depot đánh giá các đơn vị sản xuất trên “Bản thông tin công bố nhà máy”, bao gồm cả việc vào nhà máy, phỏng vấn công nhân và tất cả các tài liệu liên quan đến việc đánh giá khác.

 • Yêu cầu độ tuổi

Nhà cung cấp không được sử dụng lao động trẻ em. Home Depot yêu cầu tất cả các nhà cung cấp thuê công nhân đã đến độ tuổi lao động tối thiểu tại địa phương và trong mọi trường hợp họ không nên sử dụng công nhân dưới 14 tuổi.

Nếu nhà máy cung cấp chương trình học nghề, nó phải tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan của địa phương.

 • Cưỡng bức lao động

Tất cả các công việc làm phải là tự nguyện. Không sử dụng lao động cưỡng bức, lao động được bảo hiểm hoặc lao động nợ để sản xuất Home Depot hoặc bất kỳ công ty con nào.

 • Lừa dối

Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ nhà máy, thẻ làm việc và các tài liệu khác phản ánh chính xác các điều kiện sản xuất thực tế.

Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được bán cho Home Depot không vi phạm các yêu cầu của luật sáng chế, luật thương hiệu hoặc luật bản quyền. Nếu Home Depot yêu cầu, nhà cung cấp sẽ cung cấp tất cả các chứng chỉ cần thiết.

 • Tiền lương và giờ làm việc

Các nhà cung cấp phải thiết lập một cơ chế hiệu quả để xác minh và ghi lại chính xác tiền lương của nhân viên, các khoản khấu trừ và giờ làm việc.

Các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý về tiền lương và tiền lương có liên quan ở quốc gia nơi họ sinh sống, bao gồm tiền lương giờ làm việc bình thường, tiền làm thêm giờ, giờ làm việc tối đa được phép, tiền lương theo tỷ lệ và các yêu cầu khác liên quan đến lợi ích của nhân viên.

 • Không phân biệt đối xử

Thuê nhân công nên dựa trên năng lực cá nhân hơn là đặc điểm cá nhân. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn việc làm, tiền lương, lợi ích, thăng chức, kỷ luật hoặc sa thải.

Home Depot yêu cầu các nhà cung cấp của mình tôn trọng công nhân và duy trì phẩm giá của họ. Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng không có hình thức trừng phạt thân thể nào được sử dụng tại nơi làm việc.

 • Môi trường, sức khỏe và an toàn

Home Depot yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương để cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc an toàn và lành mạnh để tránh tai nạn và tai nạn tại nơi làm việc.

Nếu chủ lao động cung cấp ký túc xá cho nhân viên, họ phải đảm bảo môi trường lưu trú an toàn và lành mạnh và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan của địa phương.

Các nhà cung cấp được khuyến khích cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân cho công nhân tiếp xúc với điều kiện làm việc nguy hiểm.

Các nhà cung cấp được khuyến khích tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương / quốc gia khi lưu trữ, quản lý và xử lý chất thải.

 • Kế hoạch khẩn cấp

Lối thoát hiểm trong khu vực nhà máy và khu vực ký túc xá phải được giữ không bị cản trở.

 • Tự do ngôn luận và lập hội

Đơn vị sản xuất phải tôn trọng quyền của công nhân được tự do tham gia một tổ chức hợp pháp và không được can thiệp vào việc thực hiện quyền này của công nhân.

 • Kiểm toán đánh giá

Home Depot nhà cung cấp, nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất các sản phẩm được cấp bằng sáng chế sẽ trải qua đánh giá hàng năm. Để đảm bảo các nhà cung cấp có thể tiếp tục đáp ứng các yêu cầu SER, Home Depot sẽ tiến hành kiểm toán không báo trước của các nhà máy. Phí kiểm toán sẽ do nhà cung cấp chịu. Tất cả các kiểm toán SER đều dựa trên luật pháp quốc gia / địa phương hoặc tiêu chuẩn của Home Depot (khi luật pháp địa phương không cung cấp cho họ).

 • Hành động khắc phục

Nếu nhà cung cấp bị phát hiện có sự khác biệt trong quá trình kiểm toán, nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để khắc phục sự khác biệt trong thời gian mà Home Depot yêu cầu và tránh tái diễn.

 • Những yêu cầu về môi trường

Home Depot tìm cách hợp tác với các nhà cung cấp có cùng môi trường được đảm bảo xuất sắc.

Các nhà cung cấp được yêu cầu tuân thủ luật môi trường của quốc gia / khu vực nơi họ đặt trụ sở.

Các nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ mua gỗ và các sản phẩm gỗ tuân thủ chứng nhận hệ thống rừng và thúc đẩy việc sử dụng gỗ và sản phẩm gỗ có hiệu quả và có trách nhiệm khi khả thi.

 • Bảo mật chuỗi cung ứng

Home Depot rất coi trọng vấn đề bảo mật chuỗi cung ứng. Khi khủng bố toàn cầu đang ngày càng lan rộng, chúng tôi đã tham gia chương trình C-TPAT của Hải quan Hoa Kỳ và áp dụng các phương pháp khác để tăng cường các biện pháp an ninh nội bộ hiện có. Home Depot cũng yêu cầu các nhà cung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu.

Các nhà cung cấp sẽ thiết lập các quy trình và thủ tục liên quan và đảm bảo rằng hàng hóa hoặc nhân viên trái phép không được phép vào các container của Home Depot và các công ty con của nó. Do đó, nhà cung cấp nên có các quy trình an toàn bằng văn bản ít nhất cho các tiêu chuẩn CBP sau.

Home Depot có quyền đánh giá kế hoạch an toàn của nhà cung cấp và việc thực hiện nhà máy / kho sản xuất của mình. Nếu đơn vị sản xuất của nhà cung cấp không có biện pháp an toàn đầy đủ, mối quan hệ với Home Depot sẽ bị đe dọa.

Các tiêu chuẩn sau đây đặt ra các yêu cầu tối thiểu mà nhà cung cấp phải tuân thủ và phải đáp ứng các yêu cầu này để tiến hành kinh doanh với Home Depot. Tuy nhiên, Home Depot nhận thức được sự khác biệt trong môi trường kinh doanh của các nhà cung cấp ở các quốc gia / khu vực khác nhau và chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp sẽ hoạt động với yêu cầu cao hơn tiêu chuẩn tối thiểu này. Home Depot sẽ xử lý các trường hợp khác nhau theo tình hình thực tế. Home Depot khuyến khích tất cả các nhà cung cấp hoạt động trên tiêu chuẩn tối thiểu này và tiếp tục cải thiện.

 • Bảo mật Container

Các nhà cung cấp phải thiết lập các thủ tục tải container để ngăn chặn hàng hóa hoặc nhân viên trái phép xâm nhập vào container.

Tất cả các container được thông vào lãnh thổ Hoa Kỳ phải được niêm phong bằng các con dấu bảo mật cao (theo PAS ISO 177712).

Khi container nằm trong đơn vị sản xuất của nhà cung cấp, nó phải được lưu trữ trong khu vực an toàn để tránh sự xâm nhập và / hoặc thao tác trái phép.

 • Nhà máy / kho bảo mật vật lý của

Các vật liệu, thiết bị để sử dụng trong các tòa nhà phải có khả năng chống lại sự xâm nhập bất hợp pháp.

An ninh vật lý bao gồm: Thiết bị khóa đầy đủ, ánh sáng đầy đủ và an ninh xung quanh.

 • Kiểm soát truy cập nhà máy / kho

Nhà cung cấp sẽ thiết lập các quy trình bảo mật để ngăn chặn nhân viên truy cập trái phép vào tất cả các nền tảng và dỡ tải.

Kiểm soát truy cập nhà cung cấp bao gồm: một hệ thống xác định hiệu quả nhân viên, khách truy cập và nhà cung cấp. Phải có các thủ tục để xác định, thẩm vấn và báo cáo nhân viên trái phép.

 • An toàn nhân viên nhà máy / kho

Trong phạm vi được luật pháp địa phương cho phép, tiến hành lựa chọn nhân sự trong quá trình tuyển dụng, bao gồm kiểm tra lý lịch và phỏng vấn nhân viên.

 • Nhận thức và huấn luyện an toàn nhà máy / kho

Các nhà cung cấp phải có hoặc thiết lập một chương trình nâng cao nhận thức an toàn, chủ yếu đào tạo nhân viên về nhận thức về mối nguy hiểm và các vấn đề an toàn trong chuỗi cung ứng. Tất cả nhân viên của nhà cung cấp phải được đào tạo như vậy.

 • Bảo mật thông tin

Tất cả các hệ thống tự động của nhà cung cấp chỉ có thể được truy cập thông qua một tài khoản riêng và mật khẩu phải được thay đổi thường xuyên.

Các nhà cung cấp phải thiết lập một chính sách bảo mật thông tin và cung cấp đào tạo có liên quan cho tất cả nhân viên.

 • Bên thứ ba

Trong quá trình hàng hóa được chuyển đến Home Depot, nếu nhà cung cấp không thể kiểm soát việc sản xuất hoặc vận chuyển sản phẩm theo một liên kết nhất định, nhà cung cấp đồng ý sử dụng áp lực thương mại hợp lý để đảm bảo rằng nhà cung cấp và nhà vận chuyển thực hiện khuyến nghị.

 • Đánh giá nhà máy

Để đảm bảo thực hiện đúng và tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu của mã này, Home Depot có quyền tiến hành kiểm tra không báo trước của nhà máy và các chi phí liên quan sẽ do nhà cung cấp chịu.

 • Hành động khắc phục

Nếu nhận thấy rằng nhà máy được nhà cung cấp sử dụng để sản xuất các sản phẩm cho Home Depot hoặc các công ty con của họ vi phạm các yêu cầu của tiêu chuẩn này, Home Depot có quyền đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp. Home Depot có quyền duy nhất để giải thích và thực hiện tiêu chuẩn này.

 • Thông báo hàng năm

Home Depot yêu cầu các nhà cung cấp được chứng nhận C-TPAT cung cấp một bản sao giấy chứng nhận C-TPAT và số SVI. Các nhà cung cấp cũng phải điền vào bảng câu hỏi tự đánh giá được phát triển bởi Home Depot Global Business Services và gửi nó để ghi lại.

Hy vọng những kiến thức trên đây mà diendaniso.com cung cấp đã giúp bạn hiểu hơn về Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của The Home Depot !

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!