Thẻ: khoáng sản

Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú. Có thể nói, tài nguyên khoáng sản thật sự đã trở thành một trong những nguồn lực lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong từng thời kỳ. Một số hệ thống tiêu chuẩn – Quy định nên áp dụng trong ngành khoáng sản

error: Content is protected !!