Đào tạo ISO 9001:2015 Hệ thống Quản lý Chất lượng

0
SHARES
196
VIEWS

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa sâu rộng như ngày nay thì mỗi Doanh nghiệp muốn phát triển cần phải có những chiến lược đúng đắn và thông minh. Các tổ chức không thể dựa vào may rủi và hy vọng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. Thay vào đó họ cần phải thiết lập cách tiếp cận nhất quán và có kế hoạch quản lý chất lượng

Với hơn 1 triệu tổ chức được chứng nhận trên toàn thế giới. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vẫn được coi là bộ tiêh chuẩn cung cấp phương thức quản lý chất lượng hiệu quả nhất giúp họ cung cấp sản phẩm chất lượng cao và đồng đều hơn.

TIÊU CHUẨN ISO 9001 LÀ GÌ ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 Được ban hành lần đàu tiên vào năm 1987. Là hệ thống Quản lý quốc tế (MSS) lần đầu tiên có quy định các yêu cầu đối với viedcj thiết lập, thực hiện và duy trì cũng như cải tiến liên tục hệ thống (QMS) trong một tổ chức.

Sau nhiều lần sửa đổi kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1987. Phiên bản thứ 5 đã ra đời viết tắt là ISO 9001:2015 có những thay đổi nhằm bắt kịp với các thông lệ và xu hướng tốt trong thế giới phát triển liên tục


TẠI SAO ĐÀO TẠO ISO 9001 LẠI TRỞ NÊN QUAN TRỌNG VỚI TỔ CHỨC ?

Có thể nói ISO 9001 nắm vai trò quan trọng cho các tổ chức kể từ khi ra đời lần đầu tiên. Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 giúp cho phép các tổ chức đảm bảo thành công trong dài hạn. Hơn thế nữa tiêu chuẩn này được cấp chứng nhận giúp cung cấp sự đảm bảo bổ sung cho khách hàng và đối tác kinh doanh, chúng giúp bạn cải thiện hơn nữa hoạt động của tổ chức mình.

Tuy tiêu chuẩn ISO 9001 có đặt ra các yêu cầu tối thiểu cần phải được đáp ứng, chúng vẫn cho phép tổ chức của bạn điều chỉnh QMS theo nhu cầu của họ. Chính vì thế mà các tổ chức nên xác định bối cảnh tổng thể của mình nhằm xác định các vấn đề và khó khăn hơn nữa những cơ hội cụ thể cho bối cảnh của tổ chức. Thêm vào đó cần phải đặt ra các mục tiêu và thiết lập các quá trình góp phần vào việc đạt được các mục tiêu đó.

Một tính năng khác biệt của hệ thống Quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 chính là đặt khách hàng lên hàng đầu. Quan niệm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vượt quá mong đội của họ được khắc sâu vào trong các nguyên tắc quản lý chất lượng và liên tục được bao hàm trên các yêu cầu nêu tring các điều khoản từ 4 đến 10 của tiêu chuẩn. Chính vì thế mà các tổ chức sẽ duy trì sự tập trung vào khách hàng của họ. Bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ để có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 9001 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

 • Giúp tổ chức của bạn cạnh tranh hơn trong một thị trường luôn biến đổi.
 • Nhờ một hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận sẽ giúp tổ chức của bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng.
 • Nhờ hệ thống tiên tiến sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn từ đó giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực
 • Nhờ hệ thống được duy trì và luôn luôn được cải tiến sẽ giúp giảm lỗi và từ đó gia tăng lợi nhuận trong dài hạn.
 • Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu quả hơn
 • Đạt được khách hàng có giá trị hơn với những dịch vụ khách hàng tốt hơn
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ISO 9001:2015

Các yêu cầu của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:

1. Phạm vi áp dụng.

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Sự lãnh đạo

6. Hoạch định

7. Hỗ trợ

8. Điều hành

9. Đánh giá kết quả hoạt động

10. Cải tiến.

Nội dung các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng theo iso. Qua đó, Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình để đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO này.

Các Điều khoản 4 đến 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA. Như sau:


ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

Việc đào tạo hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015 sẽ thường có 2 hình thức đào tạo:

Người mới học Đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Người muốn nâng cao Đào tạo đánh giá trưởng ISO 9001:2015

A: KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với mục đích giúp cho các học viên nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của quản lý hệ thống ISO 9001 mà khách hàng đăng kí lựa chọn áp dụng cho tổ chức của mình. Đây là hoạt động hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 trong hệ thống của doanh nghiệp mình.


Nội dung của khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015?

Khái quát sự thay đổi trong ISO 9001:2015

 • Lịch sử phát triển của hệ thống quản lý ISO 9001
 • Mô hình hệ thống quản lý tiếp cận theo quá trình và sự liên kết các yêu cầu tiêu chuẩn
 • Thay đổi cấu trúc chính và các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Các nguyên tắc về quản lý chất lượng/ Mô hình P-D-C-A
 • Yêu cầu chung, yêu cầu hệ thống tài liêu, Thảo luận.

Phân tích chi tiết các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

 • Bối cảnh tổ chức
 • Sự lãnh đạo
 • Hoạch định hệ thống quản lý
 • Hỗ trợ
 • Điều hành
 • Đánh giá kết quả hoạt động
 • Cải tiến

Phương pháp xây dựng quy trình hệ thống ISO

 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong hệ thống ISO 9001
 • Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội
 • Phân tích cải tiến kết quả thực hiện
 • Chương trình hành động chuyển đổi hệ thống theo tiêu chuẩn mới
 • Phương pháo xấy dựng hệ thống các quy trình, thủ tục, … phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO
 • Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.
 • Các nguyên tắc soạn thỏa quy trình ISO
 • Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO
 • Lưu ý khi áp dựng tài liệu hệ thống


B: KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO 9001:2015

Khóa học đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015 được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức chi tiết về những yêu cầu của tiêu chuẩn và cách đánh giá hệ thống trong doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo học viên có khả năng và chuyên môn để đảm trách các cuộc đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn.


Nội dung của khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015?

Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Giới thiệu mục tiêu khóa học, trách nhiệm của học viên
 • Giới thiệu mô hình hoạt động, thực hành trong khóa học
 • Lập nhóm hoạt động trong quá trình học
 • Thuật ngữ, định nghĩa, các khái niệm cơ bản liên quan đến HTQLCL ISO 9001…

Phần 2: Nghiên cứu và phấn tích yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Thấu hiểu các yêu cầu của ISO 9001:2015
 • Phân tích dưới góc nhìn đa chiều
 • Phương pháp tối ưu đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp trong bối cảnh khác nhau.
 • Nguyên tắc và phương pháp xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn…
 • Bài tập thực hành liên quan đến nội dung học.

Phần 3: Bước đầu trở thành Đánh giá viên Hệ thống quản lý chất lượng

 • Vai trò trách nhiệm của người đánh giá viên trưởng, đánh giá viên, quan sát viên…
 • Thuật ngữ chuyên môn trong quá trình đánh giá
 • Chu kỳ đánh giá và giá trị chứng nhận ISO
 • Quy trình tổ chức đánh giá, nguyên tắc đánh giá…
 • Bài tập thực hành liên quan.

Phần 4: Tiến hành hoạt động đánh giá chuyên nghiệp và chuẩn mực

 • Các phương pháp đánh giá
 • Chuẩn bị checklist khoa học và đẩy đủ,
 • Các kỹ năng mềm trong đánh giá
 • Tiến hành xem xét các thông tin được văn bản hóa hệ thống.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong quá trình phỏng vẩn…
 • Bài tập thực hành liên quan.

Phần 5: Họp kết thúc và xây dựng báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế

 • Phân loại sự không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá,
 • Trình bày các phát hiện với đầy đủ thông tin theo yêu cầu quốc tế
 • Lập báo cáo đánh giá
 • Họp kết thúc và báo cáo kết quả đánh giá.
 • Theo dõi quá trình khắc phục và đóng phiếu CARs.
 • Bài tập thực hành và kết thúc khóa học.

Trên đây là những chia sẻ về Đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001;0215 cùng 2 khóa đào tạo thường gặp khi muốn tìm hiểu, tiếp cận và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015. Đón đọc những thông tin hữu ích của diendaniso.com để cập nhật thêm những thông tin bổ ích khác.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!