Đào tạo ISO 27001:2013 Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin

0
SHARES
153
VIEWS

Việc bảo mật an toàn thông tin hiện nay là điều rất quan trọng trong thế giới công nghệ ngày nay. Điều này càng trở nên quan trọng trong các tổ chức kinh doanh vì chứa đựng tài liệu mật cần bảo vệ. ISO 27001:2013 ra đời để giúp các tổ chức quản lý và bảo mật dữ liệu thông tin hiệu quả trong thị trường đầy biến động như hiện nay.


TIÊU CHUẨN ISO 27001 LÀ GÌ ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 27001 được tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành và trở thành một trong những hệ thống quản lý an toàn thông tin bài bản nhất hiện nay. ISO 27001 có đưa ra các yêu cầu đối với tổ chức đang tìm cách thiết lập và triển khai duy trì cũng như phát triển hệ thống quản lý an toàn thông tin một cách hiệu quả nhất.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

Thông tin hiện nay là một dạng tài nguyên quan trọng. Đặc biệt, xu hướng này là phù hợp khi sự an toàn của số liệu thống kê là cần thiết, bao gồm trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, sức khỏe, con người và CNTT. Thông tin và dữ liệu của một doanh nghiệp lại càng quan trọng do đó cần phải được bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ an toàn. Doanh Nghiệp đạt chứng nhận ISO 27001:2013 được coi là một thành công lớn bước đầu minh chứng doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát bảo mật thông tin hiệu quả.

NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013

Cũng được xây dựng theo cấu trúc bậc cao giống với ISO 9001:2015. Bộ tiêu chuẩn ISO 27001:2013 được cấu trúc với 10 điều khoản tương ứng với 10 yêu cầu mà một tổ chức/ doanh nghiệp cần phải thực hiện. Chúng bao gồm:

 1. Phạm vi của tiêu chuẩn
 2. Tài liệu được tham chiếu như thế nào
 3. Sử dụng lại các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO / IEC 27000
 4. Bối cảnh tổ chức và các bên liên quan
 5. Lãnh đạo an ninh thông tin và hỗ trợ cấp cao cho chính sách
 6. Lập kế hoạch hệ thống quản lý an ninh thông tin ; đánh giá rủi ro; điều trị rủi ro
 7. Hỗ trợ hệ thống quản lý bảo mật thông tin
 8. Làm cho một hệ thống quản lý an ninh thông tin hoạt động
 9. Xem lại hiệu năng của hệ thống
 10. Hành động khắc phục

LỢI ÍCH CỦA TỔ CHỨC KHI ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 27001

Nhờ có hệ thống ISO/IEC 27001 được chứng nhận sẽ giúp hỗ trợ bạn hiểu các phương pháp tiếp cận thực tế liên quan đến việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin nhằm duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin bằng cách áp dụng quy trình quản lý rủi ro. Do đó, việc triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin tuân thủ tất cả các yêu cầu của ISO/IEC 27001 cho phép tổ chức của bạn đánh giá và xử lý các rủi ro an toàn thông tin mà họ phải đối mặt.

Một số lợi ích khi áp dụng thành công hệ thống quản lý an ninh thông tin theo ISO 27001:

 • Hệ thống ISO 27001 giúp tổ chức đảm bảo an toàn thông tin nội bộ và cho khách hàng, đối tác. Hoạt động của tổ chức được vận hành thông suốt.
 • Giúp hoạt động của doanh nghiệp luôn được cải tiến và cập nhật định kì.
 • Giúp nhân viên nắm được cách vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động nghiệp vụ thường ngày; Các sự cố an toàn thông tin do người dùng gây ra; sẽ được hạn chế tối đa khi nhân viên được đào tạo; nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.
 • Nâng cao uy tín của tổ chức, tăng sức cạnh tranh; tạo lòng tin với đối tác, khách hàng; thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế.

BẮT ĐẦU TIẾP CẬN VỚI HỆ THỐNG ISO 27001:2013

Có thể nói với việc xây dựng hệ thống Quản lý An toàn Thông tin chuẩn đạt chứng nhận ISO 27001 là công việc dài hạn mà khởi đầu với việc tổ chức/doanh nghiệp của bạn am hiểu rõ hệ thống ISO 27001:2013. Chính vì thế việc đào tạo ISO 27001 là việc cần thiết trong giai đoạn đầu. Đó là lý do tại sao các khóa học ISO 27001 cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện điều kiện làm việc cho doanh nghiệp và đồng thời tăng lợi nhuận của bạn.


ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013

Việc đào tạo hệ thống Quản lý An toàn Thông tin theo ISO 27001:2013 sẽ thường có 2 hình thức đào tạo:

Người mới Đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 27001:2013
Người muốn nâng cao Đào tạo đánh giá trưởng ISO 27001:2013

A: KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 22000:2018

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 27001:2013 với mục đích giúp cho các học viên nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của quản lý hệ thống ISO 27001 mà khách hàng đăng kí lựa chọn áp dụng cho tổ chức của mình. Đây là hoạt động hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 27001 trong hệ thống của doanh nghiệp mình.

Nội dung của khóa đào tạo nhận thức ISO 27001:2013?

Khóa học tùy từng trung tâm sẽ có những module khác nhau. Tuy nhiên thông thường sẽ có những phần cơ bản như sau:

Diễn giải và phân tích các yêu cầu điều khoản của hệ thống ISO 27001:2013

 • Khái niệm về ISO 27001:2013
 • Hiểu về cấu trúc mới của tiêu chuẩn
 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu của ISO 27001:2013
 • Hiểu và xem xét tính hiệu quả của ISO 27001 ở định dạng Phụ lục SL mới

Lý thuyết + thực hành đánh giá nội bộ

 • Các nguyên tắc trong việc đánh giá nội bộ theo ISO 27001:2013
 • Các loại hình đánh giá
 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ:
 • Lập Kế hoạch đánh giá
 • Chuẩn bị Checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý An toàn Thông tin.
 • Sử dụng xem xét tài liệu, phỏng vấn và quan sát để thu thập bằng chứng đánh giá khách quan
 • Đánh giá theo từng khoản xem xét các chủ đề về Nguy cơ – Rủi ro và Mất an toàn thông tin
 • Đánh giá hoạt động của tổ chức liên quan đến từng yêu cầu của ISO 27001:2013

B: KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO 27001:2013

Khóa học đào tạo chuyên giá đánh giá trưởng theo ISO 27001:2013 cung cấp cho bạn kiến thức chi tiết về những yêu cầu của tiêu chuẩn và cách đánh giá hệ thống trong doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo học viên có khả năng và chuyên môn để đảm trách các cuộc đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Và đặc biệt khóa học thiết yếu cho những chuyên gia đánh giá chứng nhận hoặc chuyên gia tư vấn.

Nội dung của khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 27001:2013?

Khóa học tùy từng trung tâm sẽ có những module khác nhau. Tuy nhiên thông thường sẽ có những phần cơ bản như sau:

Phần 1: Tổng quan

 • Khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ
 • Tổng quan về tiêu chuẩn
 • Giải thích mục đích và nội dung của ISO 27001:2013

Phần 2: Các yêu cầu của tiêu chuẩn

 • Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Phần 3: Phương pháp, kỹ thuật đánh giá

 • Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
 • Cách thức lập kế hoạch đánh giá, tiến hành một cuộc đánh giá (họp khai mạc, đánh giá, làm báo cáo, họp kết thúc)

Phần 4: Thực hành

 • Lập kế hoạch thực hiện cuộc đánh giá
 • Làm bài tập, xử lý tình huống, thực hành đánh giá ISO 27001:2013
 • Báo cáo kết quả đánh giá
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa

Phần 5: Tổng kết chương trình học

 • Tổng kết lại kiến thức
 • Nhận xét về khóa học
 • Giải đáp thắc mắc

Trên đây là những chia sẻ về Đào tạo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 cùng 2 khóa đào tạo thường gặp khi muốn tìm hiểu, tiếp cận và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý An toàn Thông tin ISO 27001:2013. Đón đọc những thông tin hữu ích của diendaniso.com để cập nhật thêm những thông tin bổ ích khác.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!