Đánh giá nhà máy BSCI và cách xếp hạng đánh giá BSCI

0
SHARES
118
VIEWS

Ngày càng nhiều Doanh Nghiệp Việt Nam quan tâm đến trách nhiệm xã hội. Điều này cho biết rằng Doanh Nghiệp đó ngoài hoạt động kinh doanh có đạo đức ra còn có trách nhiệm với người lao động, môi trường và xã hội vv. Cụ thể là ngày càng nhiều Doanh Nghiệp áp dụng BSCI- Bộ tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội.

đánh giá bsci

Theo quy định thì Bộ quy tắc Amfori-BSCI sẽ không có chứng nhận mà chỉ có kết quả đánh giá đi kèm.  Đó chính là báo cáo đánh giá được xếp theo hạng. Cụ thể như sau:

– Hạng AB -> 2 năm
– Hạng CD-> 1 năm
– Hạng E-> 6 tháng

Kết quả đánh giá BSCI của tổng xếp hạng phản ánh mức độ tích hợp của kiểm toán viên (tức là: nhà máy) vào bộ quy tắc ứng xử BSCI trong văn hóa và hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Đây là kết quả cần được kết hợp với xếp hạng của các khu vực thực hiện khác nhau.

(1) Kiểm toán nhà máy BSCI kiểm toán đánh giá của từng câu hỏi: Trong mỗi lĩnh vực thực hiện, kiểm toán viên có thể trả lời từng câu trả lời trong ba loại sau:

  • Có: Đánh giá viên tìm thấy bằng chứng thỏa đáng.
  • Không: Đánh giá viên không tìm thấy bằng chứng thỏa đáng.
  • Một phần: Đánh giá viên tìm thấy một số bằng chứng thỏa đáng.

Vì mỗi câu hỏi được kèm theo một giá trị số, đánh giá viên nhà máy BSCI có thể đưa ra câu trả lời cho xếp hạng của từng khu vực thực hiện. Hình dưới đây cho thấy sự phân phối các giá trị theo câu trả lời và loại câu hỏi:

Kết quả đánh giá BSCI

(2) Đánh giá BSCI của từng xếp hạng khu vực thực hiện: giá trị của từng xếp hạng câu hỏi được thêm vào và chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm hoàn thành của từng khu vực thực hiện. Tỷ lệ hoàn thành này xác định đánh giá của từng khu vực thực hiện.

Kết quả đánh giá BSCI

(3) Xếp hạng tổng thể của đánh giá nhà máy BSCI: Theo các xếp hạng lĩnh vực thực hiện khác nhau thu được ở trên, người được đánh giá (nhà máy) sẽ nhận được kết quả đánh giá cuối cùng của đánh giá nhà máy BSCI.

Kết quả đánh giá BSCI

Nhắc nhở quan trọng: Nếu đánh giá nhà máy BSCI phát hiện ra rằng có lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, rủi ro sắp xảy ra đối với sức khỏe và / hoặc cuộc sống của người lao động và hành vi phi đạo đức, đánh giá viên phải cảnh báo ngay lập tức. Trong trường hợp này, nhà máy sẽ không nhận được đánh giá đánh giá BSCI hoàn chỉnh, nhưng sẽ nhận được tuyên bố không khoan nhượng.

Giới thiệu về hiệu quả của xếp hạng đánh giá BSCI

(1) Cấp A hoặc B: Trừ khi yêu cầu đánh giá tiếp theo, đánh giá BSCI đầy đủ có hiệu lực trong 2 năm trong các trường hợp thông thường. Trong trường hợp này, xếp hạng chung của nhà sản xuất là A hoặc B. Các nhà sản xuất được xếp hạng là hạng A và B có cơ hội trải qua đánh giá ngẫu nhiên trong hai lần kiểm tra toàn diện.

(2) Cấp độ C, D hoặc E: Khi người được đánh giá (nhà sản xuất) nhận được tổng xếp hạng C, D hoặc E sau khi đánh giá đầy đủ, việc đánh giá có hiệu lực trước cuộc đánh giá tiếp theo. Đánh giá tiếp theo nên được thực hiện vào các ngày được chỉ định trong kế hoạch cải tiến, nhưng chỉ trong vòng 12 tháng sau lần đánh giá gần đây nhất:

  • Nếu kết quả đánh giá theo dõi đánh giá BSCI cho thấy sự cải thiện (ví dụ: nó được xếp hạng A hoặc B), kết quả đánh giá mới nhất sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn đánh giá ban đầu.
  • Nếu kết quả đánh giá tiếp theo là loại C, D hoặc E, kết quả đánh giá tiếp theo có hiệu lực cho đến giai đoạn đánh giá tiếp theo, với điều kiện là thời gian giữa hai lần đánh giá toàn diện không quá 2 năm.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!