Chứng Nhận BSCI về Trách Nhiệm Xã Hội Cho Doanh Nghiệp

0
SHARES
98
VIEWS

Để phát triển bền vững trong nền kinh tế toàn cầu thì ngoài việc chú trọng vào đổi mới công nghệ, chất lượng nhân lực thì việc thực hiện các cam kết trách nhiệm xã hội ngày càng quan trọng. Nhằm giúp xây dựng doanh nghiệp bền vững diendaniso.com giới thiệu đến doanh nghiệp bạn áp dụng chứng nhận BSCI.


CHƯƠNG TRÌNH BSCI LÀ GÌ ?

BSCI viết tắt bởi cụm từ Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại thương (FTA). Bộ quy tắc BSCI được thiết lập với mục tiêu cải thiện tốt những điều kiện làm việc trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua việc cam kết mạnh mẽ từ những người tham gia thực hiện hệ thống.

Bộ quy tắc ứng xử BSCI là nền tảng cốt lõi của BSCI và đưa ra 10 yêu cầu lao động mà công ty tham gia BSCI cam kết từng bước thực hiện trong chuỗi cung ứng của họ.

Bộ quy tắc ứng xử BSCI phản ánh các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động  quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

TẦM QUAN TRỌNG KHI ÁP DỤNG BSCI ?

Hợp Quốc Với chương trình sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh BSCI. Các tổ chức/ doanh nghiệp có thể chứng minh được cam kết mạnh mẽ của mình đối với việc thực hiện các điều kiện làm việc công bằng tại các Quốc gia trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. BSCI như một minh chứng rằng doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trách nhiệm xã hội trong sản xuất kinh doanh.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN BSCI

Như đã nói ở trên thì bộ quy tắc BSCI có thể được áp dụng cho mọi tổ chức thuộc mọi loại hình kinh doanh, địa điểm, quy mô khác nhau.

Đặc biệt nên áp dụng với các doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu toàn cầu. Những Doanh Nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng được yêu cầu áp dụng tuân thủ bộ quy tắc BSCI.


NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BSCI

Cam kết: Các đơn vị tham gia BSCI cam kết thực hiện bộ quy tắc này như là một phần trong mối quan hệ kinh doanh của họ với các nhà sản xuất. Việc này cho thấy được sự sẵn sàng cải thiện điều kiện làm việc trong toàn chuỗi cung ứng.

Phù hợp: BSCI cung cấp một hệ thống duy nhất và thống nhất trên toàn thế giới cho các nhà sản xuất cùng sử dụng chung một bộ quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo tính thống nhất trong đánh giá tnxh

Toàn diện: Bsci có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các công ty lớn nhỏ bao gồm tất cả các sản phẩm sản xuất công nghiệp từ bất kì quốc gia nào.

Phát triển theo định hướng: Bộ quy tắc ứng xử BSCI không phải là một chương trình chứng nhận. BSCI cung cấp một phương pháp tiếp cận phát triển từng bước một để giúp các nhà sản xuất thực hiện đúng các quy tắc ứng xử một cách dần dần. Những nhà sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu của BSCI sẽ được khuyến khích đi xa hơn và đạt được thực tế tốt nhất.

Đáng tin cậy: BSCI sử dụng các tổ chức đánh giá giàu kinh nghiệm và độc lập bên ngoài để tiến hành đánh giá.
Tập trung vào các quốc gia có nguy cơ: BSCI tập trung vào các quốc gia có nguy cơ mà vi phạm các quyền của người lao động như Trung Quốc, Ấn Độ vv

Dựa trên tri thức: BSCI tích hợp nghuên cứu ở cấp độ sản xuất để phát triển kiến thức cũng như những kĩ năng cải thiện điều kiện làm việc trong các nhà máy

Hợp tác: BSCI khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan ở Châu Âu cùng các nước sản xuất.


NGUYÊN TẮC CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BSCI

1 Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể: Các đối tác kinh doanh cần có trách nhiệm tôn trọng quyền của người lao động tham gia làm việc. Họ có quyền tự do thành lập công đoàn và dân chủ. Không phân biệt và đối xử với người lao động vì họ là thành viên của công đoàn.

2 không phân biệt đối xử: Các đối tác kinh doanh đảm bảo không phân biệt đối xử, loại trừ hay dành quyền ưu tiên nhất định cho những cá nhân dựa vào giới tính, độ tuổi, tôn giáo hay nguồn gốc và tầng lớp xã hội vv. Người lao động không bị quấy rối hay kỷ luật dựa trên bất kì nguyên nhân nào được trình bày ở trên.

3 Thù lao công bằng: Theo BSCI thì các đối tác kinh doanh tuân theo nguyên tắc này và trả thù lao công bằng cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động được tốt hơn. Cần trả thù lao tối thiểu tuân theo chế độ tiền lương do chính phủ quy định về mức lương tối thiểu hoặc tiêu chuẩn ngành dựa trên thương lượng tập thể.

4 giờ làm việc hợp lý: Các đối tác kinh doanh cần tuân theo các nguyên tắc về thời gian làm việc của người lao động theo bộ quy tắc BSCI. Cần đảm bảo người lao động không làm việc nhiều hơn 48 giờ một tuần mà không ảnh hưởng đến sự tái tạo năng lượng của người lao động.

5 An toàn và sức khỏe Nghề nghiệp: Đối tác kinh doanh cần tuân thủ theo nguyên tắc này của BSCI. Họ cần tôn trọng các quyền được có các điều kiện làm việc và sinh hoạt lành mạnh của người lao động và cộng đồng địa phương mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu cụ thể được nêu bên trong. Các đối tác cần tôn trọng và tuân theo các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe nghề nghiệp hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nếu pháp luật trong nước không đầy đủ hoặc thực thi kém. Vv

6 Không sử dụng lao động trẻ em: Các đối tác kinh doanh cần tuân theo các nguyên tắc này trong kinh doanh. Các đối tác tuyệt đối không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trẻ em dưới độ tuổi lao động. Cụ thể là dưới 15 tuổi. Trừ những trường hợp ngoại lệ được ILO công nhận áp dụng. Doanh nghiệp cần có cơ chế xác minh độ tuổi thiết thực như là một phần trong quy trình tuyển dụng mà không giảm giá trị hoặc thiếu tôn trọng người lao động dưới bất kì hình thức nào.

7 Bảo vệ đặc biệt với lao động trẻ: Các đối tác kinh doanh cần tuân thủ đúng nguyên tắc này. Họ cần đảm bảo người trẻ tuổi không làm việc vào ban đêm và được bảo vệ bởi các điều kiện làm việc có hại cho sức khỏe. Người tuyển dụng lao động cần đảm bảo loại công việc không gây nguy hại đến sức khỏe hoặc sự phát triển của họ. Giờ làm việc của họ không bị ảnh hưởng đến việc học tập, tham gia vào định hướng nghề nghiệp và được cơ quan có chức năng chấp thuận hoặc khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của họ

8 Không có việc làm bấp bênh: Các đối tác kinh doanh cần tuân theo nguyên tắc này và đảm bảo không cung cấp việc làm bấp bênh cho ngườ lao động khiến họ khiến họ bị ảnh hưởng đến xã hội hoặc kinh tế của họ. Các đối tác kinh doanh không sử dụng các thỏa thuận việc làm theo cách cố ý Không phù hợp với mục đích thực sự của pháp luật.

9 Không lao động lệ thuộc: Các đối tác kinh doanh cam kết sẽ không tham gia vào bất kuf các hình thức lao động nên lệ, cưỡng bức hoặc lệ thuộc cũng như giao kèo hoặc buôn bán lao động không tự nguyện.

10 Bảo vệ môi trường: Các đối tác kinh doanh cần tuân thủ nguyên tắc này của BSCI. Họ cần thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm tránh làm suy thoái môi trường mà không làm ảnh hưởng đến các yêu cầu cụ thể được đặt ra. Ngoài ra họ cần đảm bảo thực hiện các biện pháp đầy đủ nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến cộng đồng và nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường tổng thể.

11 Hành vi kinh doanh có đạo đức: Các đối tác kinh doanh cần tuân theo các nguyên tắc này của bọi quy tắc BSCI. Họ cần cam kết không tham nhũng, không tham gia vào bất kì hình thức tham ô hối lộ nào. Cần hoạt động có đạo đức. Việc thu thập thông tin và sử dụng cũng như xử lý thông tin cá nhân cần tuân theo luật pháp về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cũng như các yêu cầu quản lý.


LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP KHI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BSCI

 • Doanh Nghiệp áp dụng BSCI sẽ có thể gia tăng năng suất lao đọng bằng việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện hơn.
 • Là thành viên của BSCI doanh nghiệp bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các thị trường lớn hơn trong tương lai.
 • Nhờ BSCI sẽ giúp nâng cao giá trị của Doanh Nghiệp trong các vấn đề về xã hội, đối tác và đạo đức kinh doanh.
 • giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững lâu dài và trong dài hạn sẽ giúp tiết kiệm chi phí và làm tăng doanh thu và lợi nhuận.
 • BSCI là minh chứng cho việc sản phẩm của Doanh Nghiệp được tạo ra không từ lao động cưỡng bức, trẻ em.


>> Mối quan hệ giữa hai chứng nhận BSCI và SA8000

HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ BSCI

Khi nhà cung ứng. nhà máy không đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng của BSCI. Các thành viên của BSCI có thể thực hiện một số hành động như sau: Tạm dừng đơn hàng đang sản xuất hiện tại, hủy bỏ các hợp đồng liên quan, đình chỉ các hợp đồng trong tương lai và/ hoặc chấm dứt quan hệ kinh doanh với nhà cung ứng đã không tuân thủ.

Nếu kết quả của một đợt kiểm tra cho thấy không có sự tuân thủ đầy đủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI, thì nhà cung ứng phải triển khai thực hiện ngay các hành động khắc phục như đã hướng dẫn, không được trì hoãn. Nhà cung ứng sẽ phải thống nhất với nhân viên kiểm tra về khoảng thời gian để triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục này, tuy nhiên không vượt quá 12 tháng.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!