Chứng nhận EICC-RBA: Trách Nhiệm Xã Hội Ngành Điện Tử

0
SHARES
222
VIEWS

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Công nghiệp Điện tử Việt Nam. Điều này giúp đóng góp vào sản xuất của nền kinh tế toàn cầu. Chính vì thế việc tuân thủ các trách nhiệm xã hội trong kinh doanh cho ngành này bằng bộ quy tắc EICC – RBA chính là xu hướng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

RBA LÀ GÌ ?

RBA hay Responsible Business Alliance – Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm. Phiên bản trước của RBA là Bộ quy tắc EICC – của Liên minh các công ty điện tử (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC).


EICC TRỞ THÀNH RBA – LIÊN MINH CÁC DN KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

Năm 2017 thì EICC trở thành RBA – Bộ Quy Tắc Ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm. Việc chuyển đổi tên gọi này được thực hiện từ năm 2017 nhằm giúp mở rộng cách tiếp cận và tầm ảnh hưởng lớn hơn trong tương lai. Hiệp hội các Doanh Nghiệp lĩnh vực điện tử trở thành liên minh các Doanh Nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử nhằm thúc đẩy cải thiện điều kiện việc làm, môi trường và đạo đức trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình chứng nhận RBA có đưa ra các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong ngành điện tử và chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn. Người lao động được đối xử một cách bình đẳng và tôn trọng. Các hoạt động kinh doanh được tiến hành có trách nhiệm với môi trường và tuân thủ đạo đức kinh doanh.

Chương trình chứng nhận RBA – EICC được coi như là một phần trong ngành điện tử và trong phạm vi của Bộ quy tắc này là tất cả các tổ chức thực hiện việc thiết kế, sản xuất, tiếp thị, cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng điện tử. Bộ Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.


NỘI DUNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ RBA

Bộ Quy Tắc bao gồm 5 phần:

 • Phần A, B và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn về Lao động, Y tế và An toàn và Môi trường;
 • Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh;
 • Phần E vạch ra các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy Tắc này.

Nôi dung của bộ quy tắc ứng xử RBA bao gồm:

A. NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tự Do Lựa Chọn Việc Làm
2. Người Lao Động Trẻ Tuổi
3. Giờ Làm Việc
4. Tiền Lương và Phúc Lợi
5. Đối Xử Nhân Đạo
6. Không Phân Biệt Đối Xử
7. Tự Do Lập Hội

B. SỨC KHỎE và AN TOÀN

1. An Toàn Lao Động
2. Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp
3. Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp
4. Vệ Sinh Công Nghiệp
5. Công Việc Đòi Hỏi Thể Chất
6. Bảo Vệ Máy Móc
7. Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở
8. Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

C. MÔI TRƯỜNG

1. Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường
2. Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên
3. Các Chất Độc Hại
4. Chất Thải Rắn
5. Phát Thải Ra Không Khí
6. Hạn Chế Vật Liệu
7. Quản Lý Nước
8. Tiêu Thụ Năng Lượng và Phát Thải Khí Nhà Kính

D. ĐẠO ĐỨC

1. Liêm Chính Trong Kinh Doanh
2. Lợi Thế Không Chính Đáng
3. Công Bố Thông Tin
4. Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ
5. Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng
6. Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa
7. Tìm Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm
8. Quyền Riêng Tư

E. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

1. Cam Kết Của Công Ty
2. Trách Nhiệm Và Trách Nhiệm Giải Trình Của Ban Quản Lý
3. Yêu Cầu Pháp Lý và Của Khách Hàng
4. Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro
5. Mục Tiêu Cải Thiện
6. Đào Tạo
7. Trao Đổi Thông Tin
8. Phản Hồi, Tham Gia và Khiếu Nại của Nhân Viên
9. Kiểm Toán và Đánh Giá
10. Quy Trình Hành Động Khắc Phục
11. Tài Liệu và Hồ Sơ
12. Trách Nhiệm của Nhà Cung Cấp

> xem thêm: Nôi dung của bộ quy tắc ứng xử RBA 


Để giúp quý vị lựa chọn đúng các tổ chức đánh giá được phê duyệt bởi RBA – diendaniso.com xin chia sẻ danh sách các tổ chức đánh giá VAP được phê duyệt bởi RBA (RBA audit partners) như sau:


LỢI ÍCH KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA EICC-RBA

Khi trở thành thành viên của EICC-RBA doanh nghiệp nhận được nhiều lợi ích như sau:

 • Cơ hội học hỏi từ lãnh đạo: Khi trở thành thành viên của chương trình chứng nhận RBA doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào một cộng đồng được thực hành sôi nổi của các công ty hàng đầu từ khắp chuõi cung ứng nhằm có cơ hội tìm hiểu và hợp tác với các khách hàng và nhà cung cấp của bạn. Là thành viên bạn có thể tận dụng được các cơ hội đào tạo và học tập trực tiếp với hàng loạt chủ đề chính nhằm phát triển bền vững.
 • Các công cụ truy cập: Tham gia vào RBA sẽ giúp việc đảm bảo công ty của bạn phù hợp với các quy tắc trong toàn ngành và cho phép bạn truy cập vào các công cụ và tài nguyên để đưa công ty của bạn đi theo hướng hiệu suất bền vững của chuỗi cung ứng hàng đầu. Các công cụ chính mà bạn có quyền truy cập với tư cách là một công ty thành viên bao gồm học viện giáo dục điện tử hàng đầu trong ngành với hơn 60 mô đun đào tạo, hệ thống chia sẻ và quản lý dữ liệu bền vững trực tuyến RBA-Online, Chương trình đánh giá hợp lệ của chúng tôi, hội nghị kinh doanh có trách nhiệm hàng năm và tiếp cận toàn cầu sự kiện.
 • Cải thiện hiệu quả: Việc truy cập vào các đánh giá tuân thủ xã hội sẽ được chia sẻ từ các công ty và nhà cung cấp của họ trong chuỗi cưng ứng và đảm bảo công ty của bạn có thông tin cần thiết để giúp cải thiện liên tục chuỗicung ứng, đồng thời giảm chi phí và tăng hiệu quả trong các chương trình bền vững.
 • Cơ hội nắm bắt tình huống sớm: Khi gặp những rủi ro bất ngờ doanh nghiệp của bạn sẽ có cơ hội nắm bắt sớm trong tính bền vững của chuỗi cung ứng. Với các tài nguyên và công cụ của RBA, công ty của bạn có thể cập nhật những phát triển chính từ ngành công nghiệp và hơn hế nữa, kể cả trên các phương tiện truyền thông và với các bên liên quan chính.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!