So sánh Smeta 2 Pillar và Smeta 4 Pillar

0
SHARES
136
VIEWS

Tiêu chuẩn SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) về đánh giá thương mại đạo đức của doanh nghiệp. Đây là tiêu chuẩn của hiệp hội SEDEX giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm xã hội.

Các cuộc đánh giá của tiêu chuẩn SMETA hiện nay được thực hiện bằng 2 loại là đánh giá 2 trụ cột và đánh giá 4 trụ cột. Sự khác nhau của 2 loại đánh giá này như thế nào sẽ được diendaniso.com chia sẻ trong bài viết dưới đây.

SMETA 2 PILLAR là gì ?

Đánh giá Smeta 2 trụ hay 2 pillar chính là phương thức đánh giá về 2 nội dung chính là tiêu chuẩn lao động và sức khỏe và an toàn

Ngoài nội dung bắt buộc đối với các cuộc đánh giá SMETA thì đánh giá 2 trụ còn chứa một số yếu tố bổ sung thêm như: Hệ thống quản lý, Quyền làm việc, Hợp đồng phụ và đánh giá môi trường.

SMETA 2 pillar được điều chỉnh bởi các tiêu chuẩn có trong mã cơ sở ETI ( Sáng kiến thương mại có đạo đức) cùng với pháp luật hiện hành về các vấn đề có liên quan

SMETA 4 PILLAR là gì ?

Đánh giá Smeta 4 pillar hay 4 trụ là phương thức đánh giá với nội dung tương đương với đánh giá 2 trụ nhưng được bổ sung thêm 2 khía cạnh khác chính là đạo đức kinh doanh và môi trường mở rộng. Tuy đánh giá Smeta 2 pillar cũng bao gồm phần kiểm toán về môi trường nhưng thực chất phạm vi chỉ mang tính rút gọn. Các yêu cầu đánh giá môi trường trong SMETA 4 Pillar có phạm vi mở rộng hơn, mặc dù nó không phải là một cuộc đánh giá môi trường đầy đủ và toàn diện.

Các đánh giá về môi trường và đạo đức kinh doanh có thể không được yêu cầu bởi tất cả các thành viên sedex mà phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp. Có thể chỉ thực hiện đánh giá 1 trong 2 nội dung này, cũng có thể thực hiện đánh giá cả 2 khía cạnh.

Các đánh giá về môi trường và đạo đức kinh doanh có thể không được yêu cầu bởi tất cả các thành viên Sedex mà phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp. Có thể chỉ thực hiện đánh giá 1 trong 2 nội dung này, cũng có thể thực hiện đánh giá cả 2 khía cạnh. Mỗi khía cạnh này được thiết kế chỉ mất 0.25 ngày để đánh giá, tức là nếu tiến hành đánh giá cả 2 khía cạnh sẽ chỉ mất nửa ngày nhưng trong một số trường hợp, những đánh giá chuyên sâu hơn về từng khía cạnh có thể kéo dài tới 1 ngày.
Mặt khác, quy trình đánh giá này có thể không phản ánh bức tranh về môi trường hoặc đạo đức kinh doanh hoàn chỉnh.

Phạm vi đánh giá tới đâu còn phụ thuộc vào từng doanh nghiệp và cách thức xác định mục tiêu đánh giá. Đánh giá càng chi tiết thì chi phí kiểm toán càng cao, vì vậy khi thực hiện đánh giá cần xác định rõ vấn đề nào là cần thiết, khách hàng yêu cầu đánh giá những gì

Lưu ý: Kết quả của đánh giá SMETA 4 pillar không thể thay thế cho các cuộc đánh giá đầy đủ về môi trường và đạo đức kinh doanh nhưng quá trình đánh giá này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp quyết định xem có cần tiến hành một cuộc đánh giá đầy đủ khác cho môi trường và đạo đức kinh doanh hay không?

Để đáp ứng yêu cầu của SMETA 4p về môi trường, doanh nghiệp phải:

 • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của pháp luật địa phương và quốc gia liên quan đến các tiêu chuẩn môi trường
 • Có khả năng chứng minh sở hữu các loại giấy phép hợp lệ liên quan bao gồm việc sử dụng và xử lý các nguồn tài nguyên và chất thải
 • Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn của khách hàng gần nhất
 • Có chính sách về môi trường
 • Nhận thức được các tác động của doanh nghiệp tới môi trường và có thông báo cho các bên liên quan
 • Ghi chép liên tục và đánh giá thường xuyên về việc sử dụng tài nguyên và xử lý chất thải tại cơ sở kiểm tra
 • Thực hiện cải tiến hoạt động môi trường liên tục

Để đáp ứng yêu cầu của SMETA 4p về đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp phải:

 • Đáp ứng tối thiểu các quy định về phòng chống tham nhũng, hối lộ và gian lận thương mại của địa phương, quốc gia
 • Không tồn tại tham nhũng, hối lộ hoặc các hình thức kinh doanh gian lận trong doanh nghiệp
 • Có hệ thống pháp lý chứng minh doanh nghiệp tuân thủ các pháp luật phòng chống tham nhũng, hối lộ và gian lận kinh doanh
 • Xây dựng chính sách về đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!