Phân biệt bốn cấp độ của kết quả đánh giá WCA

0
SHARES
10
VIEWS

WCA viết tắt của Workplace Condition Assessment – Đánh Giá điều kiện làm việc là một chương trình đánh giá hiệu quả về chi phí được phát triển bởi Intertek, có thể giúp các công ty cải thiện hiệu quả các điều kiện tại nơi làm việc theo các thông lệ tốt nhất và tiêu chuẩn ngành được khách hàng công nhận.

bốn cấp độ của kết quả kiểm toán WCA

Bốn cấp độ của kết quả đánh giá WCA được phân biệt như thế nào?

Kết quả đánh giá WCA được chia thành 4 cấp độ là: đỏ, cam, vàng xanh lục và 85 điểm trở lên là đèn xanh. Thông thường, rất khó để đáp ứng các yêu cầu trong kiểm toán WCA. Trong quá trình kiểm toán WCA, có nhu cầu cao về tài liệu của hệ thống trách nhiệm xã hội và hệ thống môi trường, và nhiều giờ sẽ bị bỏ qua.

  • Đánh giá WCA xanh (85-100 điểm): Hầu hết các yêu cầu đáp ứng (DG85 điểm trở lên)
  • Đánh giá WCA màu vàng (71-84 điểm): Một số câu hỏi với rủi ro vừa phải đáp ứng yêu cầu. Các yêu cầu của kế hoạch khắc phục (CAP) phải được gửi trong vòng 15 ngày và kiểm tra theo dõi được yêu cầu sau 180 ngày.
  • Đánh giá WCA màu cam (51-70 điểm): Tiêu chuẩn thấp, thường theo dõi kiểm toán sau 90 ngày.
  • Đánh giá WCA đỏ (0-50 điểm): Tiêu chuẩn rất thấp.

Trong quá trình đánh giá WCA, có nhu cầu cao về tài liệu của hệ thống trách nhiệm xã hội và hệ thống môi trường, và nhiều giờ sẽ bị bỏ qua.

bốn cấp độ của kết quả kiểm toán WCA 

Mức đánh giá WCA cao nhất là 85 điểm trở lên. Hiện tại, DOLLOR CHUNG (D & G) yêu cầu yêu cầu này; nhiều khách hàng nước ngoài chỉ yêu cầu 71-84 điểm để được chấp nhận; thậm chí một số khách hàng yêu cầu 51 điểm trở lên. Khi khách hàng ngoại thương nhận được yêu cầu kiểm tra WCA của khách hàng, họ có thể hỏi về mức kiểm tra WCA cuối cùng mà khách hàng có thể chấp nhận. Đôi khi, các nhà máy có thể liên tục cải thiện theo điều kiện thực tế của họ và dần dần đạt đến các cấp độ kiểm toán khác nhau.

Cấp độ vấn đề đánh giá WCA

Trong danh sách kiểm tra đánh giá WCA, mỗi điểm vấn đề được chia thành các cấp sau: (1) TIÊU CHÍ: không tuân thủ quan trọng; (2) Chính: vấn đề lớn; (3) MODERATE: vấn đề vừa phải; (4) Nhỏ: vấn đề nhỏ.

Khi các công ty trả lời đánh giá WCA, họ không được theo đuổi số lượng vấn đề trong khi bỏ qua mức độ nghiêm trọng của các vấn đề. Mức độ khác nhau của các điểm vấn đề có trọng lượng khác nhau. Khi xác nhận xem việc đánh giá nhà máy của WCA có vượt qua các tiêu chuẩn hay không, nhiều khách hàng có yêu cầu về mức độ cuối cùng cũng như mức độ của các vấn đề xảy ra. Đôi khi ngay cả khi tổng điểm cao, các điểm vấn đề riêng lẻ là các mục không phù hợp chính hoặc các vấn đề lớn. Nó không thể vượt qua đánh giá WCA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!