Điểm tín dụng (Credit Score) là gì?

0
SHARES
10
VIEWS

Điểm tín dụng (CREDIT SCORING) là phương pháp luận được các ngân hàng và những người cho vay sử dụng, thường thông qua tính toán số điểm tín dụng, để xác định cần mở rộng, nếu có, thêm bao nhiêu tiền cho mỗi người vay. Nếu điểm tín dụng càng cao thì người đi vay càng có uy tín.

Khái niệm điểm tín dụng

Điểm tín dụng trong tiếng Anh là Credit Score. Đây là một thang điểm mô tả khả năng được trả nợ của một người. Thang điểm này có dãy số từ 300-850. Điểm tín dụng càng cao, người đi vay càng có uy tín. Điểm tín dụng dựa trên lịch sử tín dụng về các yếu tố như: số tài khoản đã mở, tổng mức nợ và lịch sử trả nợ. Người cho vay sử dụng điểm tín dụng để đánh giá xác suất trả nợ đúng hạn của một cá nhân.

Lịch sử ra đời của mô hình điểm tín dụng được tạo ra bởi công ty Fair Isaac Corporation (FICO). Cho đến ngày nay thì điểm tín dụng FICO vẫn được sử dụng phổ biến nhất cho đến ngày nay bên cạnh các hệ thống chấm điểm tín dụng đang tồn tại.

Tại Việt Nam, mỗi ngân hàng có một hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân và cách chấm điểm riêng, nhưng cả quốc gia thì không có hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân.

Điểm tín dụng Credit Score hoạt động như thế nào?

Điểm tín dụng (CREDIT SCORING) được đặt ra có tác động đáng kể đến hoạt động tài chính của bạn. Nhờ điểm tín dụng sẽ giúp đưa ra quyết định của người cho vay để cấp tín dụng cho bạn.

Phạm vi điểm FICO trung bình thường được sử dụng  từ 300-850 như sau:

  • Xuất sắc: 800 đến 850
  • Rất tốt: 740 đến 799
  • Tốt: 670 đến 739
  • Trung bình: từ 580 đến 669
  • Kém: 300 đến 579

Điểm tín dụng của một người có thể giúp xác định phạm vi của một khoản đặt cọc ban đầu cần có để có thể mua điện thoại, thuê nhà hay các tiện ích khác. Người cho vay sẽ xem xét điểm của người vay để quyết định thay đổi lãi suất hoặc hạn mức tín dụng trên thẻ tín dụng.

Những người có điểm tín dụng dưới 640 thường được coi là những người cho vay dưới chuẩn. Các tổ chức cho vay thường tính lãi cho khoản thế chấp dưới chuẩn với lãi suất cao hơn thế chấp thông thường để bù đắp cho chính họ, vì phải chịu nhiều rủi ro hơn. Họ cũng có thể yêu cầu thời hạn trả nợ ngắn hơn hoặc cần có người đồng kí tên cho những người vay có điểm tín dụng thấp.

Ngược lại, điểm tín dụng từ 700 trở lên thường được coi là tốt và có thể giúp người vay nhận được lãi suất thấp hơn và trả ít tiền lãi hơn trong suốt thời gian vay.

Điểm tín dụng trên 800 được coi là xuất sắc.

Các yếu tố của điểm tín dụng

Theo thang điểm tín dụng FICO thì có 3 cơ quan báo cáo tín dụng lớn của Mỹ là Experian, EquachusTransunion. Những công ty này báo cáo, cập nhật và lưu trữ lịch sử tín dụng của người dùng. Mặc dù có thể có sự khác biệt về thông tin thu thập bởi ba cơ quan đó, nhưng luôn có 5 yếu tố chính được đánh giá khi chấm điểm tín dụng:

  • Lịch sử thanh toán
  • Tổng số tiền nợ
  • Thời hạn của lịch sử tín dụng
  • Các loại tín dụng
  • Tín dụng mới

Cách cải thiện điểm tín dụng

Khi thông tin được cập nhật trên báo cáo tín dụng của người vay thì điểm tín dụng của họ đã thay đổi và có  thể tăng giảm dựa trên các thông tin mới, Một số cách mà một người có thể cải thiện điểm tín dụng.

– Thanh toán hóa đơn đúng hạn: Cần 6 tháng thanh toán đúng hạn để thấy được sự khác biệt đáng chú ý trong điểm số của bạn.

– Tăng hạn mức tín dụng: Nếu bạn có tài khoản thẻ tín dụng, hãy gọi và hỏi về việc tăng hạn mức tín dụng. Nếu tài khoản của bạn ở trạng thái tốt, bạn sẽ được tăng hạn mức tín dụng. Quan trọng là bạn không nên tiêu số tiền này nhiều, để có thể duy trì mức sử dụng nợ tín dụng thấp hơn.

– Không đóng tài khoản thẻ tín dụng: Nếu bạn không sử dụng một thẻ tín dụng cụ thể nào đó, tốt nhất là ngừng sử dụng thay vì đóng tài khoản. Tùy thuộc vào độ tuổi và giới hạn tín dụng của thẻ, nó có thể làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn nếu như bạn đóng tài khoản.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!