Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn

0
SHARES
10
VIEWS

Với việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng ISO về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đã giúp giảm thiểu rủi ro tối đa và an toàn đầy đủ đảm bảo việc tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.

ISO 16106, Vận chuyển bao gói hàng hóa nguy hiểm – Đóng gói hàng hóa nguy hiểm, thùng chứa trung gian (IBC) và bao bì lớn – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001, đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả áp dụng trong sản xuất và đo lường bao gói hàng hóa nguy hiểm.

Tiêu chuẩn này được xây dựng và áp dụng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO về hệ thống quản lý chất lượng. Bộ tiêu chuẩn này giúp đáp ứng tối đa các yêu cầu trong việc khuyến nghị của Liên hợp quốc về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm – được gọi là Quy định mẫu của Liên hợp quốc – bao trùm các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động này. Tiêu chuẩn này gần đây đã được sửa đổi để phù hợp với các phiên bản mới nhất của cả ISO 9001 và ISO 16495, Bao bì – Bao bì vận chuyển cho hàng nguy hiểm – Phương pháp thử. Thông tin thêm về bao bì lớn cũng được thêm vào.

Dẫn lời ủa trưởng ban Kỹ thuật ISO xây dựng tiêu chuẩn này ông Stephen Wilkins cho biết “ Việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng này dựa trên ISO 16106 đảm bảo sự an tâm không chỉ các quy định được đáp ứng một cách nhất quán mà cả sự mong đợi của khách hàng cũng như được thỏa mãn. Ngành công nghiệp vận tải khá phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Chính vì thế việc dự đoán nhu cầu về luật pháp trong tương lai cũng như mong đợi của khách hàng là thách thức đối với những người tham gia thiết kế hoặc sản xuất bao bì hàng hóa nguy hiểm. Cách tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng trong ISO 16106 và ISO 9001, được sử dụng cùng nhau, đảm bảo hài hòa với các yêu cầu quốc tế, giảm thiểu rủi ro và cải tiến liên tục ở mỗi bước.

ISO 16106 bao gồm mọi thứ, từ cách thiết lập một chính sách chất lượng, các hành động liên quan đến việc đạt được, lập hồ sơ/tài liệu và truyền đạt về chính sách chất lượng, đến tầm quan trọng của sự tham gia lãnh đạo, theo dõi/giám sát và hơn thế nữa.

Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật ISO /TC 122, Bao gói, tiểu ban SC 3, Yêu cầu về tính năng và thử nghiệm phương tiện đóng gói, bao bì và tải trọng đơn vị, ban thư ký là BSI – cơ quan tiêu chuẩn Anh – thành viên của ISO.

Theo: VietQ.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!