IAF là gì? Vai trò và Các thành viên của IAF?

0
SHARES
29
VIEWS

Những doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có kế hoạch áp dụng các Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO và có mong muốn đánh giá cấp chứng nhận thường hay thắc mắc với khái niệm IAF là gì ? vai trò của tổ chức IAF là gì đối với giá trị của giấy chứng nhận khi họ được cấp. Trong bài viết này diendaniso.com sẽ chia sẻ cho bạn rõ những kiến thức này.

KHÁI NIỆM IAF

IAF (International Accreditation Forum) tạm dịch là Diễn đàn công nhận quốc tế. Đây là một hiệp hội toàn cầu của:
1. Cơ quan công nhận
2. Nhóm công nhận khu vực
3. Hiệp hội tổ chức chứng nhận
4. Hiệp hội ngành
5. Các tổ chức/bên liên quan khác và chủ sở hữu các chương trình để chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm, quy trình, dịch vụ, nhân sự và thẩm tra, xác nhận.

Tìm hiểu thêm: https://iaf.nu/en/home/

Các thành viên của IAF công nhận các tổ chức chứng nhận hoặc đăng ký cấp chứng chỉ chứng nhận rằng ban quản lý, sản phẩm hoặc nhân sự của tổ chức tuân thủ một tiêu chuẩn cụ thể .

IAF với tầm nhìn: Công nhận làm cho thế giới tốt đẹp hơn và sứ mệnh của IAF là:

IAF tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hỗ trợ phát triển bền vững bằng cách sử dụng đánh giá sự phù hợp được công nhận trên toàn thế giới để mang lại niềm tin cần thiết cho sự chấp nhận của thị trường đối với hàng hóa và dịch vụ.


CÔNG NHẬN LÀ GÌ ?

Công nhận là một hoạt động đánh giá độc lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn được công nhận để đảm bảo tính công bằng và năng lực của họ. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, bên môi giới, người tiêu dùng có thể tin tưởng vào kết quả kiểm tra và hiệu chuẩn, báo cáo thanh tra cùng các chứng nhận mà tổ chức đó cung cấp.

Hiện nay tại nhiều quốc gia thì các tổ chức công nhận với mục đích chính là đảm bảo các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được giám sát bởi một tổ chức có thẩm quyền. Các tổ chức công nhận, được đánh giá đủ năng lực bởi các tổ chức tương đương, đã ký các thỏa thuận giúp các sản phẩm và dịch vụ được chấp nhận nhiều hơn tại nhiều quốc gia, qua đó tạo nên một khung hỗ trợ mậu dịch quốc tế nhờ xóa bỏ các rào cản kỹ thuật.

Những thỏa thuận về các lĩnh vực gồm các hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình tương tự đánh giá sự phù hợp được Diễn đàn công nhận quốc tế (International Accreditation Forum – IAF) quản lý, còn những thỏa thuận về công nhận thanh tra và phòng thí nghiệm được Tổ chức công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) quản lý. Cả hai tổ chức IAF và ILAC hợp tác với nhau cùng nỗ lực thúc đẩy công nhận và đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới.


MỤC TIÊU CỦA IAF 

  1. Duy trì và phát triển thỏa thuận thừa nhận đa phương (MLA) giữa các thành viên của tổ chức công nhận chứng nhận được công nhận giữa các bên ký kết
    2. IAF đang hoạt động như một diễn đàn toàn cầu để giúp tập hợp các cơ quan công nhận và các nhóm bên liên quan nhằm tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu.
    3. Thúc đẩy chứng nhận được công nhận bằng cách làm việc, có ảnh hưởng đối với các tổ chức quốc tế và các nhóm ngành quan trọng.

VAI TRÒ CỦA IAF

IAF hoạt động với hai mục đích cơ bản. Mục đích thứ nhất là đảm bảo các tổ chức công nhận thành viên của diễn đàn chỉ công nhận cho các tổ chức đủ năng lực thực hiện công việc và không nảy sinh xung đột lợi ích. Mục đích thứ hai là thiết lập những thỏa thuận các bên cùng công nhận, gọi là Thỏa ước Công nhận lẫn nhau (Multilateral Recognition Arrangements – MLA) giữa các tổ chức công nhận thành viên, giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng thông qua đảm bảo chứng nhận công nhận đáng tin cậy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

MLA góp phần tăng sự tự do mậu dịch quốc tế thông qua việc loại trừ các rào cản kỹ thuật để giao thương. Diễn đàn IAF hoạt động nhằm tìm ra phương thức hiệu quả nhất để đạt được một hệ thống duy nhất cho phép các công ty có chứng chỉ đánh giá sự phù hợp được công nhận ở một nơi nào đó trên thế giới cũng được công nhận ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Mục tiêu của MLA chính là nhằm bao quát tất cả các tổ chức công nhận tại tất cả các quốc gia trên thế giới, nhờ đó loại bỏ được nhu cầu chứng nhận sản phẩm hay dịch vụ của các nhà cũng cấp ở mỗi quốc gia mà họ bán hàng hay cung cấp dịch vụ. Chứng nhận một lần – được chấp nhận ở mọi nơi.

THÀNH VIÊN IAF

Thành viên của Diễn đàn công nhận quốc tế IAF chính là các tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình công nhận các tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, con người, hệ thống QLMT vv.

Các tổ chức này phải tuyên bố tham gia Thỏa ước Công nhận lẫn nhau (MLA) của IAF công nhận các công nhận của các thành viên khác tương đương với công nhận của chính họ. Thành viên Hiệp hội IAF là các tổ chức hay hiệp hội đại diện cho một nhóm tương tự các tổ chức trên toàn thế giới, trong cùng một lĩnh vực hay cùng một khu vực. Các tổ chức đó kết hợp với các chương trình cùng các Thành viên tổ chức công nhận IAF hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của IAF.


Ngày công nhận thế giới

IAF và Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), các hiệp hội toàn cầu về công nhận với các thành viên từ 103 nền kinh tế, đã thành lập Ngày Công nhận Thế giới diễn ra hàng năm vào ngày 9 tháng 6 để làm bàn đạp cho các hành động nâng cao nhận thức và để thúc đẩy sự công nhận đối với các chính phủ, khu vực công và tư nhân và nói chung là công dân.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!