Đào tạo ISO 22000:2018 Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

0
SHARES
117
VIEWS

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 được tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO ban hành kết hợp giữa ISO 9001 và hệ thống HACCP nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm mọi mức độ khác nhau. ISO 22000 chỉ ra cách tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn.

TIÊU CHUẨN ISO 22000 LÀ GÌ ?

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. FSMS dựa trên ISO 22000 cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm một cách tiếp cận có cấu trúc và các cơ chế cần thiết để quản lý sự an toàn của các sản phẩm và dịch vụ của họ. Là một phần của FSMS, ISO 22000 yêu cầu thiết lập thông tin liên lạc hiệu quả với các bên quan tâm, thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro, thiết lập và duy trì các chương trình tiên quyết, kế hoạch kiểm soát mối nguy (OPRP và CCP), giám sát việc thực hiện FSMS và an toàn thực phẩm, và tìm kiếm và liên tục cải tiến cơ hội.

ISO 22000 áp dụng cách tiếp cận theo quy trình tích hợp chu trình lập kế hoạch-làm-kiểm-tra-hành động (mô hình PDCA) và tư duy dựa trên rủi ro ở các cấp độ tổ chức và hoạt động. Các tổ chức đang tìm cách triển khai FSMS dựa trên ISO 22000 phải thiết lập chính sách an toàn thực phẩm và đặt ra các mục tiêu an toàn thực phẩm. Chính sách và mục tiêu phải được thiết lập bởi lãnh đạo cao nhất, và một hệ thống truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện để theo dõi các sản phẩm thông qua chuỗi cung ứng.

TẠI SAO ISO 22000 LẠI TRỞ NÊN QUAN TRỌNG VỚI TỔ CHỨC ?

Khi các công ty trong ngành công nghiệp thực phẩm chuẩn bị đối mặt với những thách thức của thế kỷ 21, họ sẽ cần các cơ chế đảm bảo an toàn cho các sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời họ sẽ phải duy trì và cải thiện sự hài lòng và niềm tin của khách hàng. Do đó, các công ty này cần những cá nhân có năng lực với chứng chỉ đã được chứng minh để thiết lập, thực hiện, kiểm toán và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chứng nhận ISO 22000 đảm bảo sự công nhận chính thức và độc lập về năng lực chuyên môn của tổ chức của bạn. Việc xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm được chứng nhận giúp bạn thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm. cụ thể, khóa đào tạo Người thực hiện chính ISO 22000 của chúng tôi cho phép bạn giúp đỡ, hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức thiết lập, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến FSMS dựa trên ISO 22000.


LỢI ÍCH KHI TỔ CHỨC ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 22000

Việc thực hiện FSMS có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nhà sản xuất thực phẩm đang tìm cách cải thiện hoạt động an toàn thực phẩm của họ. Nó đảm bảo việc áp dụng các biện pháp kiểm soát và quy trình thích hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 • Giúp tạo ấn tượng tốt hơn đối với khách hàng của Doanh Nghiệp.
 • Giúp cho Doanh Nghiệp tổ chức sản xuất tốt hơn và tối thiểu hóa các rủi ro quan trọng ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ và tối thiểu hóa nguy cơ sai lỗi.
 • Nhờ hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm tốt giúp đội ngũ nhân viên làm việc khoa học hơn và thực hiện công việc được giao một cách hiệu quả.
 • Làm tăng tính minh bạch và chứng minh việc Doanh Nghiệp chủ động hướng đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

BẮT ĐẦU TIẾP CẬN VỚI HỆ THỐNG ISO 22000:2018

Có thể nói với việc xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp chuẩn đạt chứng nhận ISO 22000 là công việc dài hạn mà khởi đầu với việc tổ chức/doanh nghiệp của bạn am hiểu rõ hệ thống ISO 22000:2018. Chính vì thế việc đào tạo ISO 22000 là việc cần thiết trong giai đoạn đầu. Đó là lý do tại sao các khóa học ISO 22000 cung cấp cho bạn các phương pháp và công cụ tốt nhất về cách cải thiện điều kiện làm việc cho doanh nghiệp và đồng thời tăng lợi nhuận của bạn.


ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

Việc đào tạo hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 22000:2018 sẽ thường có 2 hình thức đào tạo:

Người mới Đào tạo Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 22000:2018
Người muốn nâng cao Đào tạo đánh giá trưởng ISO 22000:2018

A: KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 22000:2018

Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000:2018 với mục đích giúp cho các học viên nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của quản lý hệ thống ISO 22000 mà khách hàng đăng kí lựa chọn áp dụng cho tổ chức của mình. Đây là hoạt động hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000 trong hệ thống của doanh nghiệp mình.

Nội dung của khóa đào tạo nhận thức ISO 22000:2018?

Khóa học tùy từng trung tâm sẽ có những module khác nhau. Tuy nhiên thông thường sẽ có những phần cơ bản như sau:

Diễn giải và phân tích các yêu cầu điều khoản của hệ thống ISO 22000:2018

 • Khái niệm về ISO 22000:2018
 • Hiểu về cấu trúc mới của tiêu chuẩn
 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu của ISO 22000:2018
 • Hiểu và xem xét tính hiệu quả của ISO 22000 ở định dạng Phụ lục SL mới

Lý thuyết + thực hành đánh giá nội bộ

 • Các nguyên tắc trong việc đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018
 • Các loại hình đánh giá
 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ:
 • Lập Kế hoạch đánh giá
 • Chuẩn bị Checklist đánh giá
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm.
 • Sử dụng xem xét tài liệu, phỏng vấn và quan sát để thu thập bằng chứng đánh giá khách quan
 • Đánh giá theo từng khoản xem xét các chủ đề về Nguy cơ – Rủi ro và Mất an toàn Thực phẩm
 • Đánh giá hoạt động của tổ chức liên quan đến từng yêu cầu của ISO 22000:2018

B: KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO 22000:2018

Khóa học đào tạo chuyên giá đánh giá trưởng theo ISO 22000:2018 cung cấp cho bạn kiến thức chi tiết về những yêu cầu của tiêu chuẩn và cách đánh giá hệ thống trong doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo học viên có khả năng và chuyên môn để đảm trách các cuộc đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Và đặc biệt khóa học thiết yếu cho những chuyên gia đánh giá chứng nhận hoặc chuyên gia tư vấn.

Nội dung của khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018?

Khóa học tùy từng trung tâm sẽ có những module khác nhau. Tuy nhiên thông thường sẽ có những phần cơ bản như sau:

Phần 1: Tổng quan

 • Khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ
 • Tổng quan về tiêu chuẩn
 • Giải thích mục đích và nội dung của ISO 22000:2018

Phần 2: Các yêu cầu của tiêu chuẩn

 • Diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Phần 3: Phương pháp, kỹ thuật đánh giá

 • Yêu cầu chung về năng lực đối với chuyên gia đánh giá
 • Cách thức lập kế hoạch đánh giá, tiến hành một cuộc đánh giá (họp khai mạc, đánh giá, làm báo cáo, họp kết thúc)

Phần 4: Thực hành

 • Lập kế hoạch thực hiện cuộc đánh giá
 • Làm bài tập, xử lý tình huống, thực hành đánh giá ISO 22000:2018
 • Báo cáo kết quả đánh giá
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa

Phần 5: Tổng kết chương trình học

 • Tổng kết lại kiến thức
 • Nhận xét về khóa học
 • Giải đáp thắc mắc

Trên đây là những chia sẻ về Đào tạo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cùng 2 khóa đào tạo thường gặp khi muốn tìm hiểu, tiếp cận và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 22000:2018. Đón đọc những thông tin hữu ích của diendaniso.com để cập nhật thêm những thông tin bổ ích khác.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh

Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp cải tiến và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì ? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!